Vanliga frågor om ATP-mätare

Här följer en lista på de vanligaste frågorna vi får gällande våra ATP-system. 

Vanliga frågor om ATP-mätare

ATP är en förkortning för adenosintrifosfat och är ett ämne som celler och mikroorgansimer använder för att lagra och transportera energi. Det finns inte bara i bakterier, djur och växter utan även i processade livsmedel.

ATP-mätningen är ett renhetstest som gör osynlig kontaminering synliga med ATP som indikator. Efter rengöring svabbas provytan med en bomullspinne. Denna placeras sedan i ATP-reagenset som avger ljus. Mängden ljus som sänds ut mäts med en ATP-mätare i enheten RLU (relativa ljusenheter). Ju högre siffra, desto högre mängd ATP, och det kan fastställas att det finns mer smuts. 

En viktig funktion är att den snabbt och enkelt kan upptäcka rengöringsfel som i sin tur kan orsaka kontaminering. Eftersom resultaten kan erhållas på plats efter testet är det möjligt att vidta korrigerande åtgärder omdelbart, och det är också effektivt som pedagogiskt verktyg vid hygienutbildning. 

Eftersom den detekterar ATP kan den inte upptäcka smuts som inte innehåller ATP, såsom oorganiska ämnen. Dessutom varierar mängden ATP mycket beroende på ingredienserna, så det finns vissa fläckar som är svåra att upptäcka. Men i de flesta fall är smutsen en kombination av olika celler som innehåller ATP.

Det är inte möjligt att testa antalet bakterier med en handhållen ATP-mätare. Det kan inte heller användas för sterilitetstestning. ATP-testet detekterar somatisk ATP från t.ex. humanbiologisk material och livsmedelsrester. Det detekterar också mikrobiell ATP och fritt ATP utanför celler. Beroende på mängden ATP är det möjligt att bedöma om den totala mängden smuts är stor eller liten och om miljön är hygienisk eller inte. Det är inte möjligt att mäta bakterienivån då det inte går att utesluta andra ATP-källor.

I allmänhet finns det ingen stark korrelation. När en ren odlad bakterielösning reagerar direkt med ett mätreagens är antalet bakterier och mängden ATP nästan proportionella, men i en verklig miljö finns en mängd olika livsmedel och mikroorganismer, så ingen korrelation kan erhållas.

Det används främst för hygienkontroller inom livsmedelsindustrin och sjukvården. Det används t.ex.vid produktionslinjerna för köttbearbetning, skaldjursbearbetning, färdigmat, kryddor, mjölk/mejeriprodukter, drycker etc., och i butiker, i stormarknader, snabbmat, restauranger och många andra livsmedelshanteringsplatser. På senare tid har dess användning i vårdmiljöer också blivit utbredd.

Det används vid egenkontroller där det behövs rengöringskontroll t.ex. vid inspektioner av köksredskap, produktionsutrustning, tankar, transportband och andra kritiska kontakytor. Det används för rengöringskontroll av kritiska tagytor som handtag och kranar vid patientnära ytor och vid rengöringskontroll av medicintekniska instrument och verktyg.

Nej. ATP-svabbtestet UXL100 är en förfuktad svabb. Inget vatten krävs.

Ytan ska vara torr och slätt innan provtagning. Låt ytan torka först eller använd en ren pappersduk och torka upp vattnet försiktigt.

Även om temperaturen på svabbens yta är hög, kommer temperaturen på svabben efter provtagning att vara låg, så det kommer inte att ha någon stor effekt. Den optimala driftstemperaturen för UXL100 är 15-25°C, och de uppmätta värdena tenderar att vara lägre vid lägre temperaturer. Ta ut reagenser ur kylskåpet minst 10 minuter i förväg och låt dem komma till rumstemperatur före användning. När du utför inspektioner i miljöer med låga temperaturer kommer det inte heller att vara några problem om du alltid mäter vid en konstant temperatur.

Om du inte kan göra mätningar omedelbart med UXL-100, kan du spara svabben i provröret i upp till 4 timmar genom att inte aktivera testet (trycka ned svabben). Efter aktivering måste mätning ske omedelbart efter att reagenserna har reagerat. Om du väntar för länge kommer mängden ljus som avges att minska och det uppmätta värdet blir lägre.

Avläsningen är sällan 0 RLU på grund av bakgrundssignal. Många nollvärden är tecken att något kan vara fel.

Produkten består huvudsakligen av plast. Kassera den i enlighet med bestämmelserna för brännbart avfall. Det finns inte heller något behov av sterilisering.

Testet använder flytande reagens i röret som inkluderar luciferin och luciferas.

10 månader efter tillverkning. En etikett med utgångsdatumet är tryckt på testet. Förvaras i kylskåp (2-8°C) och använd så snart som möjligt efter att innerpåsen öppnats. Den kan också användas i 28 dagar när den transporteras och förvaras i aluminiumfolieförpackning vid temperaturer under 21°C.

Den optimala driftstemperaturen för AQT200 är 15-25°C, och de uppmätta värdena tenderar att vara lägre vid lägre temperaturer. Ta ut reagenser ur kylskåpet minst 10 minuter i förväg och låt dem komma till rumstemperatur före användning. Dessutom, när du utför inspektioner i miljöer med låga temperaturer, är det inga problem så länge mätningarna alltid görs vid en konstant temperatur.

Nej. Till skillnad mot UXL100 så kan inte AQT200 prover sparas innan aktiveringen utan de måste användas direkt.

Produkten består huvudsakligen av plast. Kassera den i enlighet med bestämmelserna för brännbart avfall. Det finns inte heller något behov av sterilisering.

12 månader efter tillverkning. En etikett med utgångsdatumet tryckt på den fästs på innerpåsen. Förvaras i kylskåp (2-8°C) och använd så snart som möjligt efter att innerpåsen öppnats. Den kan också användas i upp till 2 månader när den transporteras och förvaras i aluminiumfolieförpackning vid temperaturer under 25°C.

Även om den inte är steril tillverkas den i en ren miljö och risken för mikrobiell kontaminering från reagenset är extremt låg.

De flytande reagenserna i röret inkluderar luciferin och luciferas.

Det är inga problem att bära runt den i rumstemperatur under en kort tid. Undvik dock direkt solljus och undvik höga temperaturer. Om det finns risk för höga temperaturer, använd en kylbox etc.

Nej. Reagenset kan försämras och exakta värden kanske inte erhålls.

Den kan inte användas med andra mätinstrument.

ATP-mängd kan uttryckas i SI-enheten femtomol (fmol). Omvandlingsfaktor till RLU-värdet kan beräknas i en linjär ekvation som gäller för en specifik modell av ATP-mätare.

Den stora skillnaden är mätsensorteknologin. Accupoint använder en enklare fotodiod sensor medans Clean-trace använder en fotomultiplikator som kan justeras vid kalibreringen.

Har du en fråga kring ATP-mätare är du välkommen att kontakta oss.

Varukorg
Rulla till toppen