Webbpolicy

Principer för publicering

Hemsidan innehåller information som berör våra produkter och tjänster inom ett område som vi kallar för hygienkontroll. Det mesta av informationen får vi från våra leverantörer och består främst av produktspecifikationer, säkerhetsdatablad, instruktioner och marknadsföringsmaterial. Med undantag för sistnämnda återger vi informationen i princip oförändrad. Ibland förekommer att vi översätter instruktioner till svenska eller gör vissa ändringar av metadata. Tillverkarens instruktion (bipacksedel/instruktionsblad, engelska: package insert) som medföljer en produkt är dock alltid den gällande versionen. Det är användarens ansvar att läsa instruktionen ordentligt. Detta gäller oavsätt vad som finns på vår hemsida.

Våra blogginlägg och artiklar skrivs av våra anställda som ibland använder AI för textstöd och korrektur. Det mesta är egna texter, men idéer, bilder och texter hämtas ibland från våra leverantörers material. När vi gör detta anger vi Hygiene Diagnostics som författaren och ger kredit till leverantören om vi tycker det behövs. Målgruppen för våra inlägg är främst våra befintliga kunder eller potentiella kunder. Syftet är att sprida kunskaper kring våra produkter och tjänster.

Ägare

Hygiene Diagnostics AB ägs till 100% av Frank Axelsson.

Åtgärdsbar policy för feedback

Vi inhämtar och besvarar all feedback så fort vi hinner. Vi samarbetar med allmänheten och prioriterar öppenhet.

Policy för korrektur

Rättelser, dementier, viktiga uppdateringar och liknande publiceras på vår Nyhetssida.

Etisk policy

Vår etik bygger på en värdegrund baserad på mänskliga rättigheter, demokrati, och en fri och öppen diskussion och vi är alla måna om att både följa de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller och att uppträda korrekt i de sammanhang där skrivna regler saknas. 

Vi ska bemöta varandra med respekt oavsett etniskt ursprung, funktionshinder, kön, religion, roll, sexuell läggning, social bakgrund eller ålder.

Varukorg
Rulla till toppen