ATP-mätning

ATP (adenosintrifosfat)-mängden i ett smutsprov ger ett mått på biomassa och hygiennivå. Det mäts med hjälp av en ATP-mätare och ATP-test genom en ljusreaktion kallad ATP-bioluminiscens. För rengöringskontroller på ytor används ett ATP-svabbtest som består av ett provrör med en förfuktad svabbpinne och ett flytande reagens. För vattenprov användes istället en dipper.

Varukorg
Rulla till toppen