Miljö- och kvalitetspolicy

Snabbt och rätt för en hållbar miljö

Vår kvalitetspolicy baserad på ISO 9001

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter vår bästa förmåga. Våra kunder skall kunna lita på att våra produkter och tjänster levereras så snabbt som möjligt och med rätt kvalitet enligt kraven.

Vi säljer inte bara produkter eller tjänster utan hjälper också kunder med att få rätt helhetslösning. Vi ger “personlig” service och support till kunden när det behövs.

Inom Hygiene Diagnostics skall varje utförd tjänst ses som en referens och som en möjlig rekommendation till kommande beställningar.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:

 • Ha rätt kompetens och kunskap
 • Vara servicevänliga och lyhörda
 • Leva upp till sina löften och ge korrekt information

För att ständigt förbättras ska vi:

 • Följa upp kundordern
 • Ha en personlig utvecklingsplan
 • Hålla oss uppdaterad med ISO 9001:2015
 • Vara lyhörda för kundens önskemål
 • Ständigt uppdatera kvalitetsmålen

Vår miljöpolicy baserad på ISO 14001

Hygiene Diagnostics bidrar till hållbar utveckling, främjar god hälsa och sund livsmiljö.
Alla medarbetare medverkar till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling. Verksamheter inom Hygiene Diagnostics tar ansvar för sin miljöpåverkan och bidrar till att miljöpolicy och miljömål uppnås. 

Vår miljöpolicy gör att vi:

 • Arbetar för att bli en klimatneutral organisation som väljer förnybara energislag.
 • Minskar användningen av och riskerna med miljöskadliga ämnen och produkter.
 • Värderar och beskriver miljöpåverkan vid beslut, planering, produktval, upphandling och utvärdering.
 • Gör föredömliga val av miljöanpassad teknik.
 • Tillvaratar och utvecklar medarbetarnas miljöengagemang.
 • Kommunicerar miljöresultat och effekter.
 • Följer gällande miljölagar och förbättrar ständigt sitt miljöarbete.
 • Främjar och stöder vårt lands demokratiska principer och rättstänkande.
Varukorg
Rulla till toppen