Kalibrering

Kalibrering ATP-mätare

En ATP-mätare bör kontrolleras minst en gång om året för att säkerställa dess funktion. Hygiene Diagnostics kan utföra kalibreringar på Clean-Trace™ (alla modeller: LM1, LX25, NG, NGi), Accupoint Advanced NG och Hygienas SystemSURE™plus. 

Följande arbete utförs vid kalibrering: 

  • Rengöring vid behov
  • Funktionskontroller 
  • Nollning av minnet (om inget annat angetts vid beställning) 
  • Kalibreringskontroll mot tillverkarens specifikation
  • Justering av sensor mot standard (ej möjlig på SystemSure och Accupoint). Clean-Trace™ justering sker med hjälp av en optisk standard som är spårbar till US National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Uppdateringar av mjukvara/firmware
  • Intyg utfärdas 

Kostnaden för en kalibreringskontroll/justering med intyg är 1200 kr för en SystemSURE ATP-mätare och 1800 kr för Clean-Trace ATP-mätare exklusive moms och frakt. Reparationer utförs efter en offert. Handläggningstiden är en vecka med normal postgång. 

Kontakta oss och beställ kalibrering eller reparation av eran ATP-mätare. Börja med att synka mätaren och/eller spara dina mätvärden. Skriva sedan ut vår blankett som du fyller i och skickar till oss tillsammans med instrumentet

Kalibrering pH-mätare

pH-mätare är relativt enkla att kalibrerera. De flesta moderna pH-mätare har en automatisk kalibreringsfunktion som använder standardbuffertlösningar med pH 4.01, 7.01 och 10.01. Du kan köpa buffertlösningarna från Hygiene Diagnostics.  Se vår webbshop för en översikt.

En pH 7-buffert bör du i princip alltid ha för att erhålla offset (neutral) punkten. Dom andra två buffertlösningarna kan vara option beroende på ditt mätområde. Det innebär att om proven är basiska då skall pH 7 och pH 10 buffertar användas. Om du enbart har sura provlösningar räcker det med pH 4 och 7 buffertar.  Använd alltid ny buffertlösning till varje kalibrering. 

Kalibrering bör göras regelbundet:

  • Minst en gång i veckan vid daglig mätning i sura eller alkaliska lösningar.
  • Minst en gång i månaden vid mätning i rent vatten.
  • Alltid vid batteribyte eller byte av elektroden.

pH-mätarens elektrod åldras och bör bytas ut om den inte längre går att kalibrera. Livslängden brukar vara mellan 1-3 år beroende på hur ofta man mäter och skötseln. En ny elektrod för Hannas™ pH-mätare kan beställas av Hygiene Diagnostics. Instruktioner för Hannas™ pH-mätare och tillbehör kan laddas ner från vår webbshop.

Om pH-mätaren inte används regelbundet är det bra för elektrodens livslängd att förvara den i Hannas förvaringslösning HI70300 (4M KCl). Ett annat alternativ är att förvara elektroden i lite pH-buffer 4.01 eller 7.01. Sur förvaring är dock att föredra då detta förhindrar bakteriell tillväxt. Har du kvar skyddsgummit till pH-mätaren kan du fylla den med förvaringsvätskan. OBS! förvara aldrig elektroden i destillerat eller avjoniserat vatten då detta kan skada elektroden.

Kalibrering konduktivitetsmätare

Det är relativt enkla att kalibrerera en konduktivitetsmätare då mätarna har en automatisk funktion. Mätområdet för olika modeller av konduktivitetsmätare avgör vilken kalibreringslösning du behöver.

Du väljer mellan en lösning på 1413μS/cm (high range) eller 12.880μS/cm (low range). Du kan köpa lösningar från Hygiene Diagnostics. Se vår webbshop för en översikt.

Kalibrering övriga instrument

När det gäller PCR och LAMP-system för patogenanalyser erbjuder vi serviceavtal där förebyggande underhåll och kalibrering ingår.

Har du köpt ett instrument av oss och som behöver någon form av service eller kalibrering kontaktar du oss först för att diskutera vad som behövs.

Adress

Packa ordentligt tillsammans med ifylld blankett och skicka paketet till vår adress:
Hygiene Diagnostics AB
Ängbyvägen 7
741 30 Knivsta

Innehåll på sida
Varukorg
Rulla till toppen