PCR test

PCR (Polymerase Chain Reaction) test gör det möjligt för livsmedelslaboratorier att snabbt och exakt upptäcka patogener i råvaror, färdiga produkter och miljöprover. BAX® PCR-system finns i två varianter: standardmodellen BAX® Q7 (96-brunnar) och den mindre BAX® X5 (32-brunnar). BAX® Q7 kan använda både realtids PCR och slutpunkts PCR medan BAX® X5 använder enbart slutpunkts PCR. Dualo 32® (32-brunnar) är en realtids PCR cykler som används med foodproof® testerna.

Varukorg
Rulla till toppen