Temperatur/pH/EC-mätare

En pH-mätare påvisar hur surt eller basiskt en lösning är och mäter balansen mellan vätejoner och hydroxidjoner. Konduktivitetsmätare (EC) visar vattnets elektriska ledningsförmåga. Ju mer lösta ämnen det finns i vattnet ju högre blir konduktiviteten. Mätvärdet indikerar vattnets föroreningsgrad.

Varukorg
Rulla till toppen