Kurser

Utbildning med både teori & praktik

Kurser med både teori & praktik

Vi erbjuder kurser och webbinarier i egenkontroller och städstandarder som varvar både teori och praktiska moment. Kurser som bokas gruppvis kan ordnas så att kursledare kommer till er. Kontakta oss för offert och tidbokning.

Certifieringskurs i ATP-mätning (1 dag)

Clean-trace ATP-mätare, ATP-test med dedikerad mjukvara

Vår certifieringskurs i ATP-mätning lär dig allt du behöver veta om ATP-mätning. ATP-mätare som används i kursen är 3Ms Clean-Trace™ LM1 och NG modeller.  

Kursen ger ATP-grunderna som samtidigt varvas med djup teori och praktiska övningar genom ATP-mätning. Utbildningen hjälper dig tolka mätvärden och implementera ATP-metoden vid inspektioner och rengöringskontroller. 

 • Förkunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs. 
 • Målgrupp: Kursen vänder sig till personer som arbetar med rengöringskontroller, kvalitetssäkring av städning, egenkontroll, inspektioner m.m 
 • Certifiering: Efter genomförd utbildningen sker ett certifierande prov som tar cirka 30 minuter. Godkända på provet får ett diplom.  
 • ATP-mätare: Låna eller ta med egen mätare på kursen.
 • Pris: Priset är 4 500 kr per deltagare, exkl. moms. Allt kursmaterial ingår.
 • Datum och anmälan: Anmäl ditt intresse genom vårt formulär kontakta oss. Vid gruppanmälan begär offert.  

Egenkontroll livsmedelshygien (1 dag)

ATP-svabbtest för hygienkontroll av ytor

Egenkontroll livsmedelshygien är en kurs som lär dig metoder för egenkontroller med fokus på livsmedelssäkerhet och omgivningskontroller. Kursen går igenom de vanligaste metoderna inklusive ATP-mätning, mikrobiologiska agarplattor och tryckplattor, allergentest, proteintest, pH, konduktivitet m.m.

Kursen varvar djup teori och praktiska övningar genom egna övningar. Utbildningen hjälper dig tolka mätvärden och implementera metoderna. 

 • Förkunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs. 
 • Målgrupp: Kursen vänder sig till personer som arbetar med rengöringskontroller, kvalitetssäkring av rengöring, egenkontroll, inspektioner m.m   
 • Pris: Priset är 4 500 kr per deltagare, exkl. moms. Allt kursmaterial ingår.
 • Datum och anmälan: Anmäl ditt intresse genom vårt formulär kontakta oss. Vid gruppanmälan begär offert.  

Städstandard SS 8760014 (1 dag)

Utbildning i städstandarden INSTA 800

SS 8760014 är en ny svensk standard som används för fastställande och bedömning av städkvalitet inom sjukvården. Standarden har fokus på vårdhygien och används vid upphandling av städning i offentliga miljöer. 

Vi erbjuder en lärarledd heldagskurs i den nya städstandarden SS 8760014 (Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvården). Kursledaren har varit med i SIS-arbetsgrupp som tagit fram standarden.  

Utbildningen omfattar användningen av standarden. Den ger kunskaper både om visuell kontroll och mätning med instrument. 

 • Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. 
 • Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som idag arbetar med städkontroller och städkvalitet. Du är beställare eller leverantör (städledare, kvalitetsansvarig, etc.). 
 • Information: Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett certifierande diplom. 
 • Pris: 4 500 SEK per person exklusive moms. I priset ingår allt kursmaterial.
 • Datum och anmälan: Anmäl ditt intresse genom vårt formulär kontakta oss. Vid gruppanmälan begär offert.  

Städstandard INSTA 800 (Nivå 1-4)

Städning i vården

INSTA 800 är en nordisk standard som används för fastställande, styrning och bedömning av städkvalitet. Standarden används ofta vid upphandling av städning i offentliga miljöer. 

Vi erbjuder två lärarledda kurser i INSTA 800 baserat på standardens kunskapsnivåer. Vid gruppbokning (>5 personer) kan kurserna hållas på plats hos kund. Kontakta oss för offert. 

Baskurs: INSTA 800 Nivå 1-3 (3 dagar) 

Utbildningen omfattar nivå 1-3 med fördjupade kunskaper om innehållet i avsnitt 5-8 i standarden. Visuella kontroller, mätningar med instrument enligt bilaga D i standarden. Ingående kunskaper om de statistiska förutsättningarna för kontroll. 

 • Förkunskaper: Inga förkunskaper behövs 
 • Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med städkontroller och städkvalitet. 
 • Information: Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett diplom.
 • Pris, datum och anmälan: Kontakta oss om kurstillfällen och begär offert.

Avancerad fortsättningskurs: INSTA 800 Nivå 4 (1 dag) 

Kursen omfattar ingående kunskaper om hela standaren. Målsättningen efter genomgången kurs är att deltagarna ska ha detaljerad kännedom om hela innehållet i standarden. 

 • Förkunskaper: Kunskapsnivåer 1-3 med diplom.
 • Målgrupp: Nivå 4 vänder sig till leverantörens kalkylpersonal, kontaktpersoner hos beställaren och konsulter som arbetar med städupphandlingar. 
 • Information: Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett diplom. 
 • Pris, datum och anmälan: Kontakta oss om kurstillfällen och begär offert.
Innehåll på sida
Varukorg
Rulla till toppen