Agarplattor

Petrifilm™ är en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning som ersätter traditionella agarplattor vid mikrobiologiska analyser. Näringsämnen har limmats fast på filmens bottenplatta medan ett geliserande agarsubstrat finns i toppfilmen. Det tunna formatet spara mycket utrymme i inkubatorer och autoklaver. En traditionell agarskål är lika hög som 20 stycken Petrifilm. Produkten är färdig att använda direkt ur förpackningen vilket innebär att man slipper tidsödande agarframställning.

Varukorg
Rulla till toppen