Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi värnar om våra kunders och användares integritet och följer svensk lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

A. Samtycke till datainsamling

Genom att du besöker vår hemsida och använder den samtycker du till att vi kan använda kakor (Cookies) varje gång du besöker vår hemsida. 

B. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version samt operativsystem;
 2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
 3. information som du anger när du registrerar dig, skapar en profil, och anger för att prenumerera på våra nyhetsbrev;
 4. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
 5. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
  information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress och e-postadress;
 6. information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;
 7. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 8. all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

C. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet;
 2. att anpassa vår hemsida åt dig;
 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
 4. att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig;
 5. att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida;
 6. att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
 7. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
 8. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 9. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 10. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
 11. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
 12. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
 13. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
 14. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och använda den i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

D. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

E. Internationell dataöverföring

Information som vi samlar lagras endast inom EU i enlighet med denna policy.
Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.

F. Bevarande av personlig information

Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften enligt vår integritetspolicy kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

G. Din personliga informations säkerhet

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.

Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

H. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kräver tillhandahållande av bevis på din identitet.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.
Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

I. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

J. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

K. Kakor (Cookies)

Vår hemsida använder Kakor eller Cookies som är det vanligaste namnet på internet. En Cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

Cookies kan antingen vara “ständiga Cookies” eller “sessionscookies”: en ständig Cookies lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. 

Cookies innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från Cookies. Vi använder både ständiga och sessionscookies på vår hemsida.

Nedan anges information om Cookies vi använder på vår hemsida:

 1. vi använder analytics Cookies på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan;
 2. spårar användare när de bläddrar på hemsidan;
 3. möjliggör användning av en kundvagn på hemsidan;
 4. förbättrar hemsidans användbarhet;
 5. analyserar användningen av hemsidan;
 6. administrerar hemsidan;
 7. förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet;
 8. anpassar hemsidan för varje användare;
 9. målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera Cookies samt även ta bort Cookies som redan har lagrats på din dator. Om du blockerar Cookies kommer du kanske inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

L. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny gällande version på vår hemsida. Du bör därför kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

Version 1.1 Publicerat 20220910

Innehåll på sida
Varukorg
Rulla till toppen