Konsultuppdrag

Vi hjälper dig att applicera våra metoder

Hygiene Diagnostics erbjuder konsulttjänster, utbildningar och support som hjälper dig att applicera objektiva mätmetoder för rengöring och hygien i din verksamhet. 

Som kund har du tillgång till våra produktspecialister och samarbetspartners med expertkompetens. Vi hjälper dig att komma i gång med metoderna och ser till att de fungerar som avsett. Uppstår problem försöker vi lösa det snabbt. 

Vi delar in våra konsulttjänster i tre delar: Rengöringsvalidering, Inspektion samt Projektuppdrag.

Rengöringsvalidering

Rengöringsvalidering (eng. cleaning validation) innebär att man med hög grad av objektivitet och dokumenterade kontroller kan påvisa att en rengöringsprocess konsekvent uppnår i förväg specificerade krav.

Hygiene Diagnostics konsulter har erfarenhet av många olika typer av rengöringsvalideringar. Våra kunder finns inom sjukvården, medical device, pharma, livsmedel och andra industrier där objektiva kontrollmetoder och ett valideringsförfarande krävs.

Vi kan hjälpa er inom ett komplext valideringsområde med unika spetskompetenser kring mätmetoderna och olika standarder. Följande moment kan ingå i en rengöringsvalidering:

 • Riskanalys (t.ex. en FMECA feleffektsanalys)
 • Acceptansnivåer
 • Processbeskrivning
 • Val av rengöringsmedel
 • Val av desinfektionsmedel
 • Kritiska punkter
 • IQ-OQ-PQ testprotokoll
 • Analysmetoder
 • Provtagning
 • Rengöringsinstruktioner

Inspektion

Vi kan utföra certifierad kvalitetsuppföljning enligt olika standarder, t.ex. nordisk städstandard INSTA 800, DS2451-10 eller SS 8760014. Inspektioner sker i första hand genom visuell bedömning och i andra hand med objektiva mätningar om det krävs.

Mätningar kan involvera mikrobiologiska analyser (desinfektionskontroll) eller ATP (hygienisk rengöringskontroll). Resultatet jämförs mot kvalitetskraven som måste vara fastställda innan. Efter utförda kontroller får du en rapport som innehåller följande uppgifter:

 • Beskrivning av objektet och kvalitetsprofilen
 • Vem som deltar i utvärderingen
 • Datum och klockslag för uppföljning och senaste städning
 • Resultat av visuell granskning
 • Eventuell mätmetod och resultat
 • Värdering av resultat i förhållande till kvalitetskrav och gränsvärden
 • Kommentarer och åtgärdsförslag

Projektuppdrag

Våra projektuppdrag kan omfatta många olika typer av mätmetoder och hygiensyften. Det kan t.ex. handla om att hjälpa kunder utvärdera deras produkter eller processer. Ibland behövs det ett försöksprojekt för att verifiera att våra analysmetoder fungerar som avsett ute hos våra kunder.

Ni kanske inte vet vad som ska ingå i projektet eller behöver rådgivning?  Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss och för att diskutera era projektbehov

Varukorg
Rulla till toppen