Så fungerar ett ATP-test

ATP-test med Clean-Trace ATP-mätare använder en speciell ljusreaktion som kallas för bioluminiscens och som baseras på eldflugans biokemi.

091

ATP-prover kan tas från både ytor och vatten. För ytor används ett ATP-svabbtest som består av ett provrör med en förfuktad svabbpinne och ett flytande reagens. För vattenprov användes istället en dipper. Svabben eller dippern sätts tillbaka i provröret efter provtagningen.

Genom ett lätt tryck blandas provet med reagenset och testet aktiveras. En speciell ljusreaktion startar som kallas för ATP-bioluminiscens. Det är samma ljusreaktion som förekommer hos den svarta eldflugan och som fungerar tack vare insektens enzym, luciferas. ATP är energikällan och principen för ATP-testet är att ju mera ATP som finns i ett prov desto starkare ljus. 

Ljusutvecklingen sker i botten av provröret i ett ATP-test och kan inte ses med blotta ögat. För att kunna mäta ATP i provet behövs en känslig ljusmätare, kallad en luminometer eller ATP-mätare. Den kemiska SI-enheten för ATP-mängd är mol ATP och brukar anges i femtomol. Vid ATP-mätning har det dock visat sig vara enklare att uttrycka mätvärdet i så kallade relativa ljusenheter, förkortat RLU (eng. Relative Light Units). 

Varukorg
Rulla till toppen