Gränsvärden för ATP-mätning

Gränsvärde för ATP-mätning

Förslag på gränsvärden för ATP-mängder på ytor och objekt finns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen och i olika hygienstandarder t.ex. SS 8760014 och DS2451-10. Olika ATP-gränsvärdena representerar hygiennivåer som kan uppnås om rengöringen är effektiv.

Allmänna ATP gränsvärden 

Följande ATP gränsvärden för Clean-trace™ ATP-mätare används inom vårdhygien för kritiska tagytor (patientnära ytor): 

  • Godkänt 0-250 RLU
  • Gränsfall 251-500 RLU
  • Ej godkänt >500 RLU

För endoskop och kirurgiska verktyg rekommenderas 0-200 RLU eller 0-300 för godkänt. Allt över dessa nivåer är underkänt.

För livsmedelshygien (kritiska kontaktytor) används följande:

  • Godkänt 0 -150 RLU
  • Gränsfall 151-300 RLU
  • Ej godkänt >300 RLU

Ett ATP-värde som är underkänt kräver utredning eller en åtgärd. 

Vill man jämföra mätvärden från olika ATP-mätare och tillverkare på marknaden behövs som regel en omvandlingsfaktor. Detta beror på att ATP-mätare med olika sensorer inte använder samma mätskala för sin RLU. I jämförelsen mellan t.ex. Hygienas Systemsure-mätare som har en lägre upplösning och en Clean-Trace™ så är faktorn cirka 8-10 ggr. 

Kontakta gärna vår ATP-expert Frank Axelsson om du behöver hjälp med att fastställa ATP-gränsvärden för just din verksamhet. Tel 0707 912103. frank@hygiene-diagnostics.se

Varukorg
Rulla till toppen