Vad är salmonella?

Vad är salmonella?

Salmonella är ett variationsrikt släkte bakterier i familjen Enterobacteriaceae. De stavformiga bakterierna är uppkallade efter den amerikanske bakteriologen och veterinären D.E. Salmon (1850–1915). 

Salmonella delas in i två arter, Salmonella bongori och Salmonella enterica. Salmonella bongori har främst setts hos reptiler men vid några tillfällen har den observerats hos människor. Salmonella enterica delas ytterligare in i sex underarter; fem av underarterna ses, liksom Salmonella bongori, främst hos kallblodiga djur. Underarten enterica av Salmonella enterica (dvs Salmonella enterica enterica) är den som förekommer i tarmen hos varmblodiga djur och den sprids till människor genom den fekal-orala smittvägen. Hittills har man identifierat fler än 2 600 serotyper av Salmonella, varav 99 % tillhör arten Salmonella enterica.

Infektioner orsakade av Salmonella kan ge två typer av sjukdomstillstånd. Det ena är salmonellos, en form av gastroenterit (”maginfluensa”). Den andra är tyfoidfeber, en mycket allvarlig feberinfektion som kan sprida sig till mjälten, levern och benmärgen och orsakas av Salmonella typhi och Salmonella paratyphi som endast infekterar människor. Salmonella finns till största del hos djur som svin, fåglar och nötkreatur, men också i visst omfattning i vatten och gödsel och därför kan frukt och grönsaker vara en smittokälla. Salmonella kan inte överleva temperaturer över 70 °C, dock tål de djupfrysning. Människor blir vanligtvis smittade via livsmedel innehållande bakterier.

Salmonella kan finnas i tarmen hos människor och djur, även fåglar. Via avföringen kan den spridas till andra miljöer, till exempel jord, betesmarker och vatten. Råvaror av animaliskt ursprung kan förorenas med salmonella från infekterade djur. På en hel köttbit kan salmonellabakterierna finnas på ytan. I köttfärs kan de däremot finnas i hela färsen eftersom köttet blandas runt vid malningen. Frukt och grönsaker kan förorenas när de kommer i kontakt med jord, gödsel och/eller vatten som innehåller salmonella.

Salmonella sprids främst via livsmedel som äts utan att ha hettats upp ordentligt. Människor som tillfrisknat från en salmonellainfektion kan bära på bakterien under en tid och på så sätt kan smittan spridas vidare, till exempel om de hanterar livsmedel.

Det svenska kontrollprogrammet för salmonella visar att det är mycket ovanligt med salmonella i svenskt kött och svenska ägg. Samma gäller för ägg från Norge, Finland och Danmark. I andra länder är det däremot vanligare att till exempel ägg och kyckling innehåller salmonella. Salmonella har även hittats i importerade vegetabilier som till exempel bladgrönsaker, groddar och kryddor.

För att minska risken att salmonellaförorenade livsmedel kommer in i landet har Sverige så kallade salmonellagarantier. De innebär att det måste finnas intyg på att kött och ägg undersökts efter salmonella när produkterna förs in från andra EU-länder.

I Sverige är färre än en procent av alla livsmedelsproducerande djur och livsmedel smittade med salmonella, till skillnad från flertalet andra länder i Europa, där det är vanligt att till exempel rå kyckling och ägg är förorenade med salmonella. I flertalet europeiska länder (dock inte Norge, Finland och Sverige) är Salmonella Enteritidis från ägg och kyckling ett särskilt stort problem. I Sverige rapporteras cirka 3 000 fall per år, varav cirka tre fjärdedelar är utlandssmittade.

Mer information och nyheter om Salmonella hittar du hos följande myndigheter:

Varukorg
Rulla till toppen