ATP-mätning av flexibla endoskop

ATP-mätning av flexibla endoskop

Flexibla endoskop är på grund av sin komplicerade konstruktion notoriskt svåra att rengöra efter användning. Biologiskt material som undkommer den initiala rengöringsprocessen kan leda till att steriliserings- eller desinfektionsprocessen inte fungerar som avsett. Restmaterial kan innehålla multiresistenta bakterier eller patogener som kan smitta nya patienter. Rengöring av endoskop kräver därför en rigorös kvalitetssäkring för patientsäkerheten.

Visuella kontroller har traditionellt varit den viktigaste metoden vid rengöringskontroll, men av uppenbara skäl fungerar det inte särskilt bra för insidan av långa, smala lumen. En mer objektiv metod behövs för patientsäkerheten. Mikrobiologiska analyser är kanske det första man tänker på, men nackdelen är att de är svåra att utföra i praktiken och tar lång tid. Diskussionen om alternativen har därför kretsat kring att hitta nya snabbmetoder. ATP-mätning har visat sig vara den mest effektiva metoden (vad ATP är och hur ATP-mätning fungerar kan du läsa mer om här)

ATP-gränsvärde

Hygiene Diagnostics erbjuder en ATP-metod för snabb och kvantitativ rengöringskontroll av flexibla endoskop. Genom rutinmässig mätning av ATP erhålls en omedelbar feedback. Du vet direkt om ytterligare rengöring behövs baserat på rekommenderade gränsvärden innan endoskopet går till nästa steg i processen. Gränsvärdena brukar delas in olika nivåer enligt följande tabell (Se 3Ms riktlinjer):

ATP-nivå Resultat
0-100 RLU Godkänt
101-199 RLU Gränsfall (godkänt med anmärkning)
>= 200 RLU Ej godkänt

Så gör du ATP-mätning av endoskop

ATP-mätning är enkel att utföra och kräver minimalt med utbildning (se film). Börja rengöringskontrollen med att använda ett ATP-svabbtest och gör följande:

 • Svabba ytan på distaldelen.
 • Svabba runt hela röret och längs en längd av 10 cm.
 • Stoppa tillbaka svabben i provröret och aktivera ATP-testet.
 • Använd Clean-Trace LM1 ATP-mätare och följ instruktionen för denna.
 • Nästa uppgift är att ta ett sköljvattenprov. Följ instruktionerna nedan som anges för 3Ms anslutningskitt enligt bilder 1-6. Det sterila kittet och endoskophållaren kan inköpas från Hygiene Diagnostics. 
ATP-mätning av flexibla endoskop
 • Bild 1. Montera endoskophållaren med adapter och provkopp

 • Bild 2. Koppla den distala änden på endoskopet till adaptern.

 • Bild 3. Koppla silikonslangen i kittet till den umbilikala änden av endoskopet. Stäng sugventilöppningen och biopsiporten med silikonpropparna.

 • Bild 4. Fyll en 60 ml steril spruta med 40ml sterilt vatten och 20 ml luft.

 • Bild 5. Anslut sprutan till silikonslangen i den umbilikala änden. Pressa in vatten följt av luften för att säkerställa att ingen vätska finns kvar i röret.

 • Bild 6. Stäng locket på provkoppen för att undvika kontamineringsrisk.

 • Tag ett vattenprov med Clean-Trace Total ATP vattentest. Följ instruktionerna för ATP-mätaren.

Detta behöver du för ATP-mätning av endoskop 

Följande material behövs för ATP-mätning av endoskop (mer information hittar du i vår webshop):  

 • Clean-Trace™ LM1 ATP-mätare 
 • Clean-Trace™ ATP-svabbtest för ytor 
 • Clean-Trace™ ATP-vattentest 
 • Clean-Trace™ LM1 sterilt anslutningsset (består av en anslutningsslang, två proppar för biopsiporten och ventilöppning, samt en steril adapter för endoskophållare) 
 • Clean-Trace™ Endoskophållare 
 • Steril spruta 100 ml 
 • Steril provkopp 
 • Sterilt vatten
Fler protokoll finns tillgängliga för olika endoskop och lumenformade instrument. 
Kontakta oss så hjälper vi dig med allt du behöver för ATP-mätning. 
Varukorg
Rulla till toppen