Sjukvården behöver fler ATP-mätare!

En effektiv städning på sjukhus är en viktig del i arbetet med god vårdhygien. Rengöring av patientnära ytor bidrar mest till att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Men för att rengöringen ska fungera som avsett behövs det objektiva kontroller som kan mäta hygiennivåer. ATP-mätning är den mätmetod som oftast rekommenderas, men få sjukhus i Sverige använder tekniken.   

Sjukvården behöver fler ATP-mätare!

Sedan 2017 finns den svenska standarden SS 8760014 ”Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård” som beskriver ATP-mätning som en objektiv kontrollmetod. Standarden beskriver främst kraven för synligt rent, men den ger även förslag på gränsvärden för hygien dvs. osynlig smuts som kan mätas mikrobiologiskt eller med ATP-mätare.

Tyvärr är det dock relativt få landsting idag som använder sig av både standarden och ATP-mätning enligt vår erfarenhet. En anledning som ofta anges av hygienansvariga är att man upplever ATP-mätning som svår att implementera.

I USA har man kommit lite längre med ATP-mätning. Deras myndighet Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har uppmuntrat sjukhus att utveckla ett övervakningsprogram för att optimera städningen av högriskytor (främst tagytor) efter slutstädning av vårdlokaler. ATP-mätning har varit den metod som främst diskuterats i sammanhanget av myndigheten.

Resultatet av CDC-förslagen har sammanställts av 3M Healthcare i en implementeringsguide för ATP-mätning. Guiden kan användas för att planera program för objektiv hygienkontroll även på svenska sjukhus. Det är dags för fler ATP-mätare i vården tycker vi på Hygiene Diagnostics! Du kan ladda guiden här:

Har du frågor om ATP-mätning för vården är du välkommen att ringa Frank Axelsson, Tel 0707 91 21 03. E-post: frank@hygiene-diagnostics.se

Varukorg
Rulla till toppen