Hur mäter man osynlig smuts på ytor?

Jag har arbetet med hygienkontrollfrågor i över tjugo år och i många olika branscher. Även om hygienkraven kan se väldigt olika ut så finns det en fråga som jag stöter på nästan varje dag: Hur mäter man bäst rengöring och hygien? 

Innan jag svarar brukar jag först fråga ”vad konkret vill du mäta?”. I bristen på något bra svar som jag får avslöjar man att detta kanske inte var så enkelt trots allt. 

Med rengöring avses avlägsnandet av smuts ofta genom någon mekanisk metod som t.ex. med mikrofiber dukar eller genom diskning. Med desinfektion däremot avses en reduktion av bakterier till en nivå som man anser säker. Desinfektionsmetoder använder ofta kem eller värme. Desinfektion och rengöring är med andra ord helt olika processer och mätning av dem bör ske på olika sätt.  

När det gäller rengöringskontroller är utan tvekan ATP-mätning den enklaste och snabbaste mätmetoden. ATP står för adenosintrifosfat och är ett ämne som bildas inuti alla typer av celler och fungerar som cellens energitransportör. ATP fungerar jättebra som en hygienmarkör på de flesta ytor. Låga ATP-nivåer innebär att det finns lite biomassa eller bakteriemat och att smittorisken är lägre. Tvärtom gäller för höga ATP-nivåer som är en indikation på dålig hygien. Det är viktigt att förstå att ATP-värdet inte korrelerar särskilt väl med bakterienivån. Anledning är att ATP finns inte enbart i bakterier men även i t.ex. blod, kött eller matrester.  

För att ATP-mätning finns idag enkla handhållna mätare och svabbtester som kräver minimal träning att använda. ATP-test tar bara några minuter så resultaten kan användas för snabba åtgärder vilket är värdefullt i många branscher. 

Är det desinfektionen man vill mäta så är tyvärr den klassiska tryckplattan det bästa alternativet. Varför jag säger ”tyvärr” är för att tryckplattan kräver att man odlar bakteriekolonier vilket tar några dagar. Resultat ger dock en riktigare bild av en desinfektionsmetod.  

Vill man dock vara riktigt duktig på att mäta rengöring och hygien så är min rekommendation att använda bägge metoder. På så sätt får man hela bilden av sin hygienkontroll som behövs för att lyckas med rätt åtgärder.  

Varukorg
Rulla till toppen