Hur fungerar Browne Soil test?

Hur fungerar Browne Soil test?

Browne Soil Test är ett allmänt använt verktyg inom sterilteknik för att utvärdera effektiviteten av rengörings- och desinficeringsprocesser. Syftet med testet är att efterlikna ansamlingen av rester och föroreningar som kan uppstå på kirurgiska instrument under användning, och att mäta diskdesinfektorernas förmåga att ta bort denna smuts.

Browne Test Soil är designad för att utgöra en fysisk utmaning för rengöringsutrustning, precis som Edinburgh soil test enligt ISO/TS 15883-5:2005 standarden. Browne Test Soil ger dock flera fördelar jämfört med standardmetoden:

  • Reproducerbarhet: Browne Test Soil är formulerad för att ge en konsekvent och standardiserad utmaning för rengöringsutrustning, vilket hjälper till att säkerställa att testresultaten är jämförbara och tillförlitliga.
  • Enkelhet: Appliceringen av Browne Test Soil är mycket enkel. Produkten levereras i ett frystorkat format med lång hållbarhet och blandas bara med lite sterilt vatten. Produkten simulerar blod och är steril så det finns ingen risk för smittspridning. Allt detta gör det till ett bekvämt alternativ för testanläggningar av alla storlekar.
  • Mångsidighet: Browne Test Soil kan användas i en mängd olika testscenarier, inklusive utvärdering av rengöringseffektiviteten hos diskdesinfektorer, bestämning av effektiviteten hos olika rengöringsmedel eller bedömning av rengöringsprocesser.

Browne Soil Test innehåll

Testmaterialet består av en kombination av protein, kolhydrater och lipider, som simulerar de typer av humanbiologiskt material som kan fästa vid kirurgiska instrument under användning. Testmaterialet appliceras på testinstrument och utsätts sedan för en rengörings- och desinfektionsprocess. Den resulterande renhetsnivån bedöms sedan genom visuell inspektion, kemisk analys eller båda.

Sammanfattningsvis är Browne Washer-Desinfector Test Soil ett värdefullt verktyg för att mäta effektiviteten av rengörings- och desinfektionsprocesser för kirurgiska instrument. Genom att simulera nedsmutsningen som kan uppstå under användning ger testet ett tillförlitligt sätt att utvärdera diskdesinfektorernas förmåga att ta bort föroreningar och bibehålla renheten hos medicinska instrument. Att säkerställa korrekt rengöring och desinfektion av kirurgiska instrument är väsentligt för patientvårdens säkerhet och effektivitet, och användningen av Browne Test Soil är ett kritiskt steg i denna process.

Mer information om produkten

Browne Soil Test går att köpa i vår webshop.

Varukorg
Rulla till toppen