Inbjudan pilotstudie: handhygienförbättring med eRub och Semmelweis Scanner

Inbjudan pilotstudie: handhygienförbättring med eRub och Semmelweis Scanner

Vi på Hygiene Diagnostics, i samarbete med SAG Flowmedik och Hand-in-Scan, håller på med ett internationellt utvecklingsprojekt gällande vårdhygien och infektionskontroll.

Vi söker nu ett eller högst två sjukhus i Sverige för att göra en unik pilotstudie med handhygienobservationssystemet eRub, i en möjlig kombination med det kompetenshöjande Semmelweis Hand Hygiene Scanner. Piloten inkluderar utrustningen och en internationell jämförelsedatabas där processer, data samt resultat kan jämföras med andra sjukhus. Piloten kommer inte att medföra några kostnader för deltagare, förutom en egen arbetsinsats.

Om detta väcker intresse, bjuder vi in till ett första Teams-möte där vi går igenom pilotprojektet mera ingående.

Semmelweis handhygien scanner

Semmelweis Scanner är utvecklad av det ungerska företaget Hand-In-Scan och är ett automatiserat utbildningssystem för handhygienkompetens bestående av en databasprogramvara och en handscanner. Systemet utbildar personalen och ger feedback. Produkten används redan idag på många sjukhus i Europa med framgång. Studier visar att systemet kan ge stora förbättringar i handhygienkompetensen. Läs en artikel i TIPS

eRub handhygienobservationsssystem

Med eRub utvecklad av det finländska bolaget SAG Flowmedik kan man följa upp användningen av handdesinfektionsmedel enligt WHO: s Five Moments for Hand Hygiene-standard. Genom att kontrollera din organisations enhetsspecifika användning av handdesinfektionsmedel, förbättrar man förmågan till effektivare utbildningsinsatser som kan minska vårdrelaterade infektioner. eRUB används redan idag inom den finska sjukvården.

Kontakta oss för mer info & möte

Kontaktpersoner för piloten är:

Hygiene Diagnostics AB 
eRUB & Semmelweis Hand Hygiene Scanner
Frank Axelsson, VD
frank@hygiene-diagnostics.se
+46707 912103

SAG Flowmedik Oy
eRUB
Tommi Kotkamaa, Utvecklings- och kundrelationschef
tommi.kotkamaa@flowmedik.com
+358 40 519 0891

 

Varukorg
Rulla till toppen