Fakta om INSTA 800

INSTA (Internordic Standard) 800 är en standardiserad metod för fastställande, bedömning och styrning av städkvalitet. Standarden är framtagen av SIS, Swedish Standards Institute tillsammans med deras nordiska motsvarigheter och kan inköpas på deras webbsite. Här följer en kort beskrivning vad standarden kan användas till.

Fakta om INSTA 800

Ett system för kontroll av städkvalitet

Städning och rengöring är begrepp som vi ofta har starka åsikter om, men som få personer i praktiken kan bedömma på ett reproducerbart sätt utan en metod. Det är just här som INSTA kommer till sin rätt. Standarden erbjuder nämligen ett färdigt system för kvalitetssäkringen av städkvalitet. Man behöver inte uppfinna något nytt. Systemet innebär att det subjektiva minskar och att det blir lättare att kommunicera kvalitetskrav och utföra oberoende kontroller.

INSTA kan användas på flera olika sätt:

  • För kontroll av uppnådd städkvalitet.
  • För utvärdering av nedsmutsning och/eller återsmutsning.
  • Som krav i samband med upphandlingar av städtjänster.
  • För att bedömma vad som krävs för att uppnå en given kvalitetsnivå.
  • För att konstatera uppnådd nivå i förhållande till insatsen.

INSTA huvudprinciper

Standarden beskriver två huvudprinciper: visuell kontroll och kontroll genom mätning. Det är den visuella kontrollen som är standardens fokus och det är detta man vanligen syftar på när standarden anges som metod.

Implementeringen av INSTA inleds med att omfattningen av städobjekt fastställs och att lokaler tilldelas kvalitetsprofiler med eventuella tilläggskrav. Städfrekvenser, stickprovskontroller och ansvarsområden fastställs.

Ett exempel på kvalitetsprofiler för ett sjukhus visas nedan. Med genomtänkta kvalitetsprofiler går det att spara resurser och styra arbetet t.ex. genom att fokusera mindre på lös smuts och tak/golv och mer på inventarier/vägg och ytsmuts. OBS. För sjukhus krävs normalt tilläggskrav till kvalitetsprofilen, exempelvis krav att det inte får förekomma humanbiologiskt material och gränsvärden för osynligt kontaminering. Av denna anledning finns en ny standard SS8760014 som är speciellt anpassad för sjukhusens hygienkrav.

Tabell – kvalitetsprofiler

Fakta om INSTA 800

INSTA kontrollen

Utvärderingen av den visuella städkvaliten sker genom normal gång runt lokalen och genom besiktning av alla ytor som berörs. Det är tillåtet att betrakta ytor ur sned vinkel och att böja sig ner för att se föroreningar under inventarier. Det är också tillåtet att dra fram lättare möblemang och använda en duk för testa om ytsmuts går att rengöra eller inte. Vid högt belägna ytor kan stege användas eller spegel på en pinne. Det är inte tillåtet att använda extra belysning eller genom att dra med fingrarna.

Exempel: INSTA kontroll av vårdlokal 30 m2:

Förekomst av samma smutstyp (Skräp, Damm, Fläck, Ytsmuts) inom en avgränsad yta av 0.5 x 0.5 m noteras för varje objektgrupp (inventarier, väggar, golv och tak). Om föroreningar är av samma smutstyp räknas det som en smutsanhopning. Föroreningar på avlånga ytor som golvlister räknas som en enda smutsanhopning. Dock får längden x bredd maximalt utgöra 0.25 m2 (t.ex. 1 cm list x 25 meter). Föroreningar av samma smutstyp på en större yta som t.ex. en fläck räknas per 0.5 x 0.5 m på objektet.

Fakta om INSTA 800

Kompetenskrav

En korrekt implementering kräver att beställare och leverantör utbildar personal i standarden till relevant kompetensnivå. Standarden anger fyra nivåer (1 till 4). En städare ska ha minst nivå 2, medan en kontrollant ska ha nivå 3 eller 4. Kunskaperna dokumenteras genom diplom från en certifierad utbildare i standarden. Detta räcker som kompetenskrav på personnivå. Om det behövs certifering på organisationsnivå krävs en ansökan om bedömning från ett ackrediterat certiferingsorgan.

Klicka här för att läsa en engelsk artikel om standarden.

Vill du lära dig mer om standarden? Du är varmt välkommen att kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med.

Varukorg
Rulla till toppen