Bioterrorism – Är din organisation förberedd?

Bioterrorism - Är din organisation förberedd?

Det globala hotet från terrorism växer snabbt och med det ökar risken för bioterrorism. Bioterrorism innebär användningen av patogena bakterier, virus eller toxiner för att hota eller skada människor i politiskt syfte. Genom att använda Glo Germ UV-markörer som simulerar kontamineringen kan man förbereda sig för hotet.

Historiskt sett har det förekommit några väldokumenterade fall av bioterrorism. År 1984 förorenade en religiös sekt i USA avsiktligt salladsbarer på restauranger med Salmonella typhimurium för att störa lokala val. Attacken resulterade i flera hundra fall av salmonella. Mjältbrandsbrevincidenten 2001 i USA ledde till 11 fall av inandning av mjältbrand, med fem dödsfall och ytterligare 11 fall av hudsjukdom. Tusentals arbetare fick profylaktisk behandling eller behandling efter exponering, och drabbade byggnader sanerades till enorma kostnader. År 1993 utförde en sekt i Japan en attack med mjältbrandssporer som spred skräck, men utan fysiska skador.

Glo Germ i kampen mot bioterror

Med tanke på att en bioterroristattack är en händelse med låg risk men stor påverkan är en effektiv och bestående beredskap avgörande för både avskräckning och hantering av en attack. En bioterroristattack delar många likheter med naturliga hot mot folkhälsan till följd av infektionssjukdomar.

Våra Glo Germ produkter används nu i stor utsträckning för att förbereda personal inför bioterrorism och för användning av personlig skyddsutrustning (PPE). Egenskaperna hos Glo Germ-pulver, gel och olja gör dem idealiska för användning vid utbildning av personal inom området exponering för biologiskt farliga och kemiskt farliga ämnen. Storleken på Glo Germ-partiklar (1-5 mikron och mindre) matchar typiska bakterieceller och farliga kemiska partiklar.

Glo Germ fäster vid alla ytor och kan enkelt avlägsnas med tvål och kallt vatten. Detta gör det till ett kraftfullt träningsverktyg för att demonstrera korrekt borttagning på skyddsutrustning och spåra simulerade farliga material som inte syns i vanligt ljus.

Det kan vara bra att veta  att Glo Germ endast bör tvättas bort från tyg med tvål och kallt vatten. Användning av varmt vatten kan sätta Glo Germ i tyget. Om detta inträffar kan plaggen fortfarande bäras säkert, men de bör undvikas för framtida Glo Germ-demonstrationer.

Bioterrorism - Är din organisation förberedd?
Glo Germ syns inte i vanligt ljus.
Bioterrorism - Är din organisation förberedd?
Under UV-ljus visas simulerade patogener och kemikalier på ett tydligt sätt
Bioterrorism - Är din organisation förberedd?
Glo Germ används för att visa hur bakterier och kemikalier överförs till olika tagytor.
Bioterrorism - Är din organisation förberedd?
Att använda UV-ljus ger en dramatisk demonstration av hur lätt patogener sprids.

Mer information

Du hittar mer information kring olika Glo Germ produkter i vår webbshop. Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. Läs gärna mer om bioterror i en artikel från Läkartidningen nr 50 (PDF 91Kb) .

Varukorg
Rulla till toppen