Tillförlitligheten avgörande för kostnadseffektiv ATP-mätning

Vad är ATP och varför mäta det?

ATP-mätning är idag en de-facto industristandard för hygienövervakning och det utförs i många olika miljöer och klimat. Repeterbarhet, stabilitet och robusthet är därför viktiga egenskaper att beakta hos ett ATP-system. 

Varför är repeterbarheten viktig vid ATP-testning?

Repeterbarhet avser variation i de mätningar som tillskrivs systemet. Dålig repeterbarhet kan uppstå på grund av variationer mellan testprover, på grund av tillverknings- eller lagringsproblem, såväl som inkonsekvenser i instrument. De praktiska konsekvenserna är att det direkt kan påverka förekomsten av falskt positiva och falskt negativa resultat.

Ett falskt positivt resultat uppstår när ett ATP-test felaktigt indikerar att en hög nivå av ATP finns på en yta. Detta är en utmaning för många industriföretag, eftersom de då måste rengöra en yta som redan har rengjorts, vilket kan öka produktionstiden och kostnaden. 

Ett falskt negativt resultat uppstår när ett ATP-test felaktigt indikerar att en låg nivå av ATP finns på en yta. Detta utgör en betydande risk både för livsmedelssäkerhet och patientsäkerhet, eftersom det kan leda till oavsiktlig smittspridning. Falsk negativa kan förstöra livsmedelsprocesser, det kan sätta konsumenter i riskzonen att bli sjuka och kan leda till återkallande av produkter.

ATP-systemet måste klara variationer i temperatur

Stabiliteten hos ett ATP-system är en annan viktig faktor som kan påverka resultatet. ATP-mätaren måste kunna ge stabila resultat över tid och vid olika temperaturer. Dessutom bör ska den ge samma resultat för samma ATP-prov konsekvent och upprepade gånger vid varje temperatur. 

Vissa ATP-system fungerar dock inkonsekvent och ger stabila resultat vid vissa temperaturer men instabila resultat när driftstemperaturerna ökar eller minskar. 

Jämförande studie av ATP-system

En oberoende studie utförd vid Cardiff Metropolitan University i Storbritannien utvärderade stabiliteten och repeterbarheten av resultat genererade av nio ATP-system. I studien tittade man på hur ATP-värdena förändrades för olika ATP-system under 2 minuter, med 20 eller 30 sekunders intervall vid varierande omgivningstemperaturer på 10°C, 20°C och 35°C. 

En sammanfattning av resultatet från studien visas tabell 1.

Tillförlitligheten avgörande för kostnadseffektiv ATP-mätning

Clean-Trace™ det mest robusta ATP-systemet

Tabellen visar att Clean-Trace™ var det enda ATP-systemet som gav stabila och konsekventa resultat under ett intervall på 2 minuter vid tre temperaturer på 10°C, 20°C och 35°C.

Slutsatsen av studien blir att 3M™ Clean-Trace™ klarar sig utmärkt i olika miljöer och temperaturer, vilket gör det till en pålitlig metod för att övervaka renheten på ytor i krävande produktionsmiljöer.

Vill du veta mer om studien och ATP-mätning är du välkommen att kontakta:
Frank Axelsson, tel. 0707 912 103
frank@hygiene-diagnostics.se

Varukorg
Rulla till toppen