Fördjupat samarbete med SAG Flowmedik inom e-tjänster

Flowmedik grundades 2016 i finska Tavastehus och blev senare en del av den internationella SAG koncernen (SAG Scandinavian Adviser Group Oy). Sedan starten har Flowmedik utvecklat över trettio produkter (e-moduler) för datavisualisering av vårdhygienprocessen (infektionskontrollen och smittskydd). Samtliga används inom finska sjukvårdsregioner. 

Hygiene Diagnostics har haft ett samarbete med Fmedik inom produktutveckling och försäljning av Flowmediks e-tjänster. Under 2023 planerar vi att fördjupa detta samarbete då vi ser möjlighet att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och flexibla helhetslösningar där våra analysmetoder och Flowmediks digitala lösningar samverkar.

Medutställare vid mässa 

Hygiene Diagnostics inleder vårt nya samarbete 2023 med att delta tillsammans på Framtidens Hälso & Sjukvårdsmässa 25-26 januari, KistaNågra av e-modulerna som vi kommer att presentera tillsammans på mässan inkluderar:

 • eRub eRub visualiserar användningen av handdesinfektionsmedel enligt WHO:s Five Moments for Hand Hygiene eller egen standard.
 • eDesinfektion Följ i realtid mängden handdesinfektion som används i förhållande till vårddagar/elektiva patienter.
 • eVaccin Följ utvecklingen av vaccintäckning i realtid på enhetsnivå.
 • eAntibiotika Visualiserar användningen av olika antibiotikasorter.
 • eHandskar Optimera användningen av skyddshandskar.
 • eUtbildning Håller koll på inlärning av hygienrutinerna.
 • eOperation Checklista inför operation med fokus på hygienprocesserna. Visualiserar följsamheten av standardprocesserna och lyfter även fram avvikelser.
 • eOperationsverktyg Försäkrar att steriliseringsprocessernas standarder följs.
 • eStädning ger dig möjlighet att administrera och övervaka visuella kvalitetskontroller i din mobil, surfplatta eller dator.
 • eATP ger dig testplaner och möjlighet att administrera och övervaka objektiva hygienkontroller med hjälp av ATP-mätare.
 • eInfektion är en samlad portal för samtliga infektionskontrollsystem.

För mer information om e-modulerna kontakta Hygiene Diagnostics VD Frank Axelsson tel +46707912103 eller fyll i vårt kontaktformulär.

Varukorg
Rulla till toppen