Logo

Effektiv kvalitetssäkring

Hygiene Diagnostics har unika kunskaper inom kvalitetssäkring av städning, rengöring och hygien. Kraven kan gälla vård och omsorg, livsmedelssäkerhet och även renrum. Våra erfarna konsulter hjälper dig med lösningar och teknologier för att minimera kontamineringsrisken.

Inspektion
Inspektion»

Uppföljning och kontroll av städkvaliten i hygienlokaler enligt svenska standarder.

Hygienkontroll
Provtagning»

Provtagning och analyser för hygienövervakning och desinfektionskontroll.

Kravanalys
Kravanalys»

Fastställa krav, ta fram kravspecifikationer och föreslå testmetoder med gränsvärden för kvalitetsuppföljning.

Validering
Validering»

Validering av rengöringsrutiner, desinfektionsmetoder, rengöringsmaterial och system.