Logo

Kursutbud 2019

Under 2019 erbjuder vi kurser i svenska städstandarder INSTA 800 & SS8760014, ATP-mätning och Hygienkontroller.

Utbildning

Kurser med både teori & praktik

Välkommen till någon av våra kurser som varvar både teori och praktiska moment och där deltagare kan utbyta erfarenheter med varandra. Alla kurser som bokas gruppvis kan ordnas så att kursledare kommer till er. Kontakta oss för en offert.

ATP-mätning»
  • Nivåkurser i rengöringskontroll med ATP-mätare. Grundkursen dig en bakgrund, instruktioner kring användning och utrustning. Certifieringskursen ger fördjupade kunskaper samt workshops där du får möjlighet att mäta och tolka mätvärden.
Hygienkontroller»
  • Övergripande kurs i mätmetoder för egenkontroller vid städning och rengöring. ATP, tryckplattor, agarplattor, svabbprover, proteinresttest, pH, konduktivitet och temperatur är några ämnespunkter som kursen går igenom.
Städstandard INSTA 800»
  • Diplomerande nivåkurser 1-5 i städstandarden INSTA 800 även kallad SS-INSTA 800-1:2018: Städkvalitet - Del 1 och Del 2: System för fastställande och bedömning av städkvalitet.
Städstandard SS 8760014»
  • Diplomerande kurs i den nya standarden för städkvalitet i vården SS 8760014 (Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvården). Kursledaren har varit med i SIS-gruppen som arbetat fram standarden.