Logo

Dipslide tryckplattor

Dipslide tryckplattor är en enkel och billig testmetod för mikrobiologiska analyser. Provtagning på ytor sker genom att trycka ledade plattor på kontrollytan. Vätskeprover eller vattenprover tas genom att doppa tryckplattan i vätskan. Proverna odlas i några dygn och resultatet får du genom att jämföra mot ett diagram.

Bild

Dipslide tryckplattor

Kontroll av rengöring är en viktig del av egenkontrollen, och en bra förebyggande åtgärd för att förhindra smittspridning och infektioner. Dipslide tryckplattor används för både egenkontroll och offentlig hygienkontroll på kontrollytor inom livsmedelssektorn, vården, förskola, badhus, gym, hotell och andra områden med hygienlokaler. Dipslide tryckplattor kan också användas för att kontrollera bakteriehalten i t.ex. skärvätskor, badvatten, flytande produkter etc.

Varför använda Dipslides?

Dipslides är mycket enkla att använda och finns med både slektiva och icke-selektiva media för olika sorters mikroorganismer. Hållbarheten är minst sex månader i rumstemperatur.

För att effektivisera provtagning erbjuds flera Dipslide produkter i kombinationsutförande, dvs. olika agar på sidorna av tryckplattan. En provpunkt kan då analyseras för till exempel totalantal bakterier och jäst/mögel med samma tryckplatta.

Fördelarna med Dipslide:
  • Enkla att använda och läsa av
  • Lång hållbarhet i rumstemperatur
  • Tidsbesparande kombinationsplattor
Välj mellan olika Dipslide tester

Dipslides finns i olika sorter förpackade 10 stycken tryckplattor per låda. En tryckplatta har två sidor, där varje sida har ytan 10 kvadratcentimeter.

Framsida
agar 1
Baksida
agar 2
Beskrivning
Totalantal Totalantal PCA-agar med indikatorfärg som färgar kolonier röda.
Totalantal Jäst/mögel PCA-agar på framsida och maltagar på andra sidan av plattan.
Jäst/mögel Jäst/mögel Rose Bengal agar med indikatorfärg som färgar kolonier rosa.
Totalantal Enterobacteriacea PCA-agar på framsida och VRBG-agar på andra sidan av plattan.
Staphylococci Enterobacteriacea Baird Parker-agar på framsida och VRBG-agar på andra sidan av plattan.
Listeria sp. Listeria sp. Modifierad Oxford agar med eskulinindikator. Endast för miljöprover.
Totalantal Koliforma/E.coli PCA-agar på framsida och MacConkey agar på andra sidan.
Pseudomonas Koliforma/E.coli Pseudomonas-agar på framsidan och MacConkey agar på andra sidan.

En komplett lista av våra olika Dipslide produkter hittar du i vår webbshop»