Testprotokoll moppar & dukar

Test för dukar och moppar

ATP-mätning

ATP-bioluminiscens har på senare år föreslagits för hygienkontroller inom sjukvården som en komplementär metod till visuella städkontroller. Tekniken mäter osynlig organiskt cellmaterial uttryckt i relativa ljusenheter och har fördelarna av att vara mycket snabbare och enklare än mikrobiologiska analyser.

Ett experimentellt testprotokoll för moppar och dukar basererat på ATP-tekniken har utvecklats av Hygiene Diagnostics AB. Syftet är att kunna mäta avtorkning av ett specificerat smutsprov på en slät, icke-porös yta. Resultatet från mätningarna kan jämföras med ATP-gränsvärden för olika hygiennivåer i den Danska hygienstandarden DS2451-10 . På detta sätt kan produkterna som testas även graderas efter olika hygienkrav. Protokollet kan användas för att bedömma rengöringseffekten hos materialen efter olika antal tvättcykler, vid rengöring av olika typer av ytor etc.

Hur fungerar det? Läs vidare på nästa sida om testprincipen.


Fakta testprotokoll

  • Experimentellt protokoll utvecklat av Hygiene Diagnostics AB
  • Mäter avtorkning av ett specificerat smutsprov med ATP på en slät, icke-porös yta
  • Testresultatet graderas efter olika hygiennivåer enligt dansk hygienstandard DS2451-10.