Logo

Testprotokoll mikrofiber

Mikrofiber finns i olika kvalitet, men det är ofta svårt att direkt bedömma avgörande skillnader. Hygiene Diagnostics har utvecklat testprotokoll för mikrofiberprodukter som kan hjälpa tillverkare, leverantörer och beställare att objektivt påvisa rengöringseffekt.

webinar

Testprincipen

Testprincipen är baserad på ATP-mätning eller mikrobiologiska test och innebär att man kontaminerar ett antal testrutor på ytan som ska rengöras. Vid kontamineringen används ett artificiellt smutsprov som består av en blodliknande proteinblandning tillsatt med antingen ATP (adenosintrifosfat) eller bakterier.

En duk eller mopp som ska testas placeras under en enhetlig tyngd på 2.5 kg. Denna dras över testrutorna med smutsprov på ett reproducerbart sätt. Svabbtest tas från både kontrollrutan och testrutorna. Rengöringseffekten beräknas sedan enkelt utifrån smutsprovets reduktion.

Mäta bakterier eller ATP?

ATP-mätningarna är det mest relevant att mäta med avseende på den mekaniska rengöringseffekten. Mikrobiologiska analyser rekommenderas när det är den bakteriedödande effekten man främst vill validera.

Det är viktigt att ytor och prov inte kontamineras med skor, händer, munnen (saliv) eller annan smuts än avsedd. Av denna anledning rekommenderar vi att testprotokollet utförs i en lokal där man kan kontrollera ytornas användning. Testytan måste också kunna rengöras eller "nollas" mycket noga mellan testrundorna.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra testprotokoll och berätta vad du behöver.