EnsureClean®

Sammanfattning & slutsatser

Validering

EnsureClean® är Hygiene Diagnostics valideringskoncept för kvalitetssäkring av städning i vården. Den kan användas för att validera hela städprocessen eller delar av den. Konceptet kan också appliceras på olika nivåer, ända från landstingsnivå till lokalnivå.

EnsureClean® innehåller följande komponenter:
  • Metod
  • Instruktioner
  • Mallar
  • Mätmetoder
  • Mätutrustning
  • Projektledning
  • Utbildning

EnsureClean® innebär stora besparingar genom att förebygga kvalitetsbristkostnader tidigt i processlivscykeln. Städning i vården blir på detta vis mer kostnadseffektiv och patientsäkerheten ökar.

För mer information kontakta Frank Axelsson. Tel:0707 912103 eller e-posta dina frågor.