Mätsystem för PQ

EnsureClean® använder flera olika mätmetoder för att bedömma material, funktioner och städresultat. Acceptanskriterierna som ska gälla för mätningarna faställas i valideringsprogrammet.  Rekommenderade riktvärden för olika mätmetoder anges i tabell 2.


Tabell 2. Mätmetoder för PQ med rekommenderade acceptansnivåer.
Metod Mäter Acceptans
Visuell kontroll: INSTA800, DS2451-10 Synligt rent AQL 4%
UV-ljus/ fluorescens: Glo Germ pulver Beläggning/ avtorkning Relativa
ATP-mätning: Clean-Trace ATP-mätare Rengöring, organiskt cellmaterial ‹ 500  RLU/100 cm²
Mikrobiologi: Petrifilm Desinfektion, bakterier ‹ 2.5 cfu/cm²

Mätsystemet för processkvalificering PQ mäter visuellt rent, organiskt rent och mikrobiellt rent. Kontrollpunkterna, statistiska urvalsprinciper och gränsvärden kan hämtas från INSTA 800 och DS2451-10. Flödeschemat för mätsystemet visas i figur 3. En viktig del under PQ-fasen är att använda trendanalys för att verifiera att rätt städkvaliteten konsekvent kan uppnås.


Figur 3. Processkvalificering.

Mätsystem för PQ

Läs sammanfattning och slutsatser på nästa sida.