INSTA 800 - kurser i nordisk städstandard

INSTA 800 kurser

Vi erbjuder certifieringsgrundande kurser i SS 627801:2017 även kallad INSTA 800 (System för fastställande och bedömning av städkvalitet). De lärarledda kurserna hålls i samarbete med How2Clean AB i Stockholm och Malmö. Våra gemensamma kurser ger dig kunskaperna du behöver för professionell användning av standarden.

How2Clean AB

Kursbeskrivningar

INSTA 800 Nivå 2 (E-learning)

Kursen erbjuds online via en uppkopplad dator genom How2Cleans E-learning plattform. Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett intyg. Inga förkunskaper krävs. Du kan upprepa utbildningen obegränsat i upp till tre månader tills du har avlagt godkänd examensprov.

Pris: E-learning 1 450 kr per licens, exkl. moms.

Se kursbeskrivningen här »


INSTA 800 Nivå 3 (3 dagar)

Certifieringsgrundande utbildning under tre dagar som tar dig till kunskapsnivå 3. Inga förkunskaper krävs. Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett kunskapsintyg.

Pris: 15 300 kr per deltagare, exkl. moms. Kursmaterial, fika och lunch ingår.

Se kursbeskrivningen här »


INSTA 800 Nivå 4 (4 dagar)

Certifieringsgrundande utbildning under fyra dagar som tar dig till kunskapsnivå 4. Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett kunskapsintyg.

Pris: 20 400 kr per deltagare, exkl. moms. Kursmaterial, fika och lunch ingår.

Se kursbeskrivningen här »


Kurser för olika nivåer

INSTA 800 definerar fyra olika kunskapsnivåer för dess användning baserat på olika funktioner hos leverantör, kund och konsulter.

Nivå Beskrivning
1-2 Omfattar termer och definitioner samt kännedom om bedömningssystemet för att vad som krävs för att uppnå kvalitetskraven. Leverantörens städpersonal behöver denna kunskapsnivå.
3 Omfattar nivå 1-2 samt fördjupade kunskaper om bedömningssystemet och statistiska förutsättningar. Denna nivå behövs för personer som är chefer, arbetsledare eller utför kontroller.
4 Omfattar hela standarden och riktar sig mot personer som lämnar anbud, är kravställare eller konsulter vid upphandling.

Läs mer om INSTA 800

Cleaning with your eyes »

Using INSTA for advancing cleaning »

Beställ Standarden hos SIS