• 3M™ ETS Elektroniskt Testsystem

Det elektroniska testsystemet (ETS) är en fristående testenhet för mätning av fysiska parametrar i en ångsteriliseringscykel. Systemet mäter noggrant temperatur, tryck och tid. Om ETS-programmet och dataläsaren används kan informationen läsas in i mjukvaran. Med mjukvaran kan informationen analyseras och sparas i en digital loggbok.

  • Helautomatiskt med testresultaten godkänd/ej godkänd av Bowie & Dick-typ
  • Information läses in på PC mjukvaruprogram för registrering och trendanalysering


3M™ ETS Elektroniskt Testsystem

  • Tillverkare: 3M
  • Artikelnummer: 4208
  • Tillgänglighet: Extern lagervara 7-10 dagar