Odlingsfilm för koliforma bakterier.
Ersätter traditionella agarskålar.
Konfirmerade svar inom 24 timmar.
Filmerna levereras färdiga att använda vilket ger stora tidsbesparingar jämfört med att tillverka substrat och agarskålar.
Kan användas tillsammans med 3M™ Petrifilm™ Plate Reader för säker och snabb automatiserad avläsning och arkivering av resultat.
Produkten är validerade av AOAC och AFNOR.
3M Petrifilm innebär 75% mindre energiförbrukning, 79% mindre vattenförbrukning, släpper ut 75% mindre växthusgaser och resulterar i 66% mindre avfall (vikt och volym) jämfört med traditionella agarmetoder.
3M™ Petrifilm™ används idag globalt på grund av sin höga känslighet, effektivitet och jämna resultat.
 
3M™ Petrifilm™ CC innehåller ett vattenbaserat geliseringsämne i locket, VRB-näringsämnen och indikatorfärg (tetrazolium) samt ett inbyggt avläsningsrutnät som förenklar kvantifiering vid höga koloniantal i bottenplattan.
 
3M™ Petrifilm™ CC ger konfirmerade svar inom 24 timmar och eliminerar de efterföljande konfirmeringststegen som de flesta traditionella referensmetoder innebär.
 
Tre enkla steg för avläsning av totalantal aeroba mikrogansismer:*
1) Inockulera - 3M Petrifilm är enkla att inockulera. Lyft filmens lock och tillsätt provet.
2) Inkundera - Den utrymmesbesparande designen kräver minimalt med odlingskapacitet.
3) Tolka resultatet - Räkna alla röda kolonier. Det inbyggda rutnätet förenklar kvantifiering vid höga koloniantal. 

*Se produktens tolkningsmall för mer information.

Petrifilm™ Coliform Count (CC) Plates (50st)

  • Tillverkare: 3M
  • Artikelnummer: 6410
  • Tillgänglighet: I lager