Odlingsfilm för E.coli och koliforma bakterier.
Ersätter traditionella agarskålar.
Konfirmerade svar inom 24- 48 timmar
Filmerna levereras färdiga att använda vilket ger stora tidsbesparingar jämfört med att tillverka substrat och agarskålar.
Kan användas tillsammans med 3M™ Petrifilm™ Plate Reader för säker och snabb automatiserad avläsning och arkivering av resultat.
Produkten är validerade av AOAC och AFNOR.
3M Petrifilm innebär 75% mindre energiförbrukning, 79% mindre vattenförbrukning, släpper ut 75% mindre växthusgaser och resulterar i 66% mindre avfall (vikt och volym) jämfört med traditionella agarmetoder.
3M™ Petrifilm™ används idag globalt på grund av sin höga känslighet, effektivitet och jämna resultat. 
3M™ Petrifilm™ EC innehåller ett vattenbaserat geliseringsämne i locket, VRB-näringsämnen och indikatorfärg (glucoronidase och tetrazolium) samt ett inbyggt avläsningsrutnät som förenklar kvantifiering vid höga koloniantal i bottenplattan.
 
3M™ Petrifilm™ EC ger konfirmerade svar inom 24-48 timmar och eliminerar de efterföljande konfirmeringststegen som de flesta traditionella referensmetoder innebär.
 
Tre enkla steg för avläsning av totalantal aeroba mikrogansismer:*
1) Inockulera - 3M Petrifilm är enkla att inockulera. Lyft filmens lock och tillsätt provet.
2) Inkundera - Den utrymmesbesparande designen kräver minimalt med odlingskapacitet.
3) Tolka resultatet - Räkna alla röda kolonier. Det inbyggda rutnätet förenklar kvantifiering vid höga koloniantal. 

*Se produktens tolkningsmall för mer information.

Petrifilm™ E.coli/Coliform (EC) Plates (50st)

  • Tillverkare: 3M
  • Artikelnummer: 6404
  • Tillgänglighet: I lager