Odlingsfilm för koagulaspositiva stafylokocker.
Ersätter traditionella agarskålar.
Konfirmerade svar inom 24 timmar.
 
Produkten är validerade av AFNOR och AOAC.
 
3M Petrifilm innebär 75% mindre energiförbrukning, 79% mindre vattenförbrukning, släpper ut 75% mindre växthusgaser och resulterar i 66% mindre avfall (vikt och volym) jämfört med traditionella agarmetoder. 3M™ Petrifilm™ används idag globalt på grund av sin höga känslighet, effektivitet och jämna resultat. 
 
3M™ Petrifilm™ Staph Express Count Plates påvisar konfirmerade Staphylococcus aureus men är även validerad för koagulaspostiva stafylockanalys. Konfirmerade kolonier framträder som distinkta röd-violetta kolonier.
 
Vid hantering av prover med hög bakgrundflora kan 3M™ Petrifilm™ Staph Express Disk användas för att identifiera och tydliggöra Staph aureus kolonier.

Petrifilm™ Staph Express Count (STX) Plates (50st)

  • Tillverkare: 3M
  • Artikelnummer: 6490
  • Tillgänglighet: Extern lagervara 5-7 dagar