Produkter hygienkontroll

ATP-mätare

ATP-mätare »

3M Clean-Trace™ ATP-mätare och ATP-tester för snabba rengöringskontroller.

Kvalitetssäkring

Mikrobiologi »

Petrifilm™, tryckplattor, svabbar och värmeskåp för mikrobiologiska analyser.

Utbildningar

Proteintest »

Proteintest för allergenkontroll och för processkontroll av diskdesinfektorer.

Utbildningar

UV-ljus »

UV-lampor och Glo Germ™ markörer för städkontroll och handhygienutbildning.