Logo

Objektiva mätmetoder

Hygiene Diagnostics erbjuder ett brett utbud av analysmetoder och instrument för de flesta typer av renhetsmätningar och hygientest. Produkterna används inom vård och omsorg, livsmedelssäkerhet och många andra hygienkritiska branscher.

ATP-mätare
ATP-mätare»

3M™ Clean-Trace™ ATP-mätare är instrument för snabba rengöringskontroller i realtid.

Tryckplattor
Mikrobiologiska test»

3M™ Petrifilm™ agarplattor och Dipslide™ tryckplattor används till mikrobiologisk produktanalys och omgivningskontroll.

Kemiska test
Kemiska test»

3M™ allergentest, indikatorer och proteinresttest för processkontroll och produktprover.

Glo Germ och UV-ficklampor
UV-ljus & markörer»

Glo Germ™ fluorescerande markörer och UV-ficklampor för följsamhetskontroll av städrutin och utbildningar i handhygien.


Beställa varor

Produkter och tillbehör kan beställas i vår webbshop.