3M™ Attest™ Biologisk indikator (400st)

Art.nr: 1262

Test för autoklaver vid 121°C sterilisering med gravitationsprocess och 134°C vakuumassisterad ångsterilisering.

  • Sporremsa, sluten behållare
  • Baserat på ett stort antal resistenta bakteriesporer
  • Det viktigaste testet inom sterilisering

Biologisk indikator för autoklaver vid 134°C vakuumassisterad ångsterilisering eller 121°C sterilisering med gravitationsprocess, avläsning efter 48 timmar, brunt lock

Rör med biologiska indikatorer är enkla att använda och tolka med en synlig färgavläsning inom 48 timmar.
Biologiska indikatorer med slutet system minskar kontamineringsrisken betydligt, minimerar falskt positiva svar och säkerställer mer exakta resultat.
Kan eliminera återkallningar om de används i varje last.

Attest™ indikator är för autoklaver vid 134°C vakuumprocess eller 121°C sterilisering med gravitationsprocess. Den tillhandahåller sterilitetskontroll genom att testa autoklaven med kvantifierbara, högresistenta sporer. Inkubationstiden är 48 timmar

Biologiska indikatorer tillhandahåller den bästa steriliseringsgarantin genom att kvantifierbara, högresistenta sporer används för att testa autoklaven . Biologiska indikatorer används för lastkontrollen, vilket är den process genom vilken en last kan övervakas och frisläpps baserat på resultatet från en biologisk indikator (BI) i ett testpaket. 3M™ Attest™ 1262 eller 1262E biologiska indikatorer för ångsterilisering. Försluten biologisk indikator för steriliseringscykler vid 121°C gravitationscykel och 134°C vakuumprocess, består av en remsa med Geobacillus stearothermophilussporer; en förseglad glasampull med växtmedium och ett system med ph-indikatorn bromkresolpurpur; lock som är färgkodade i brunt med hål för penetration av steriliseringsmedel, ett vattenavvisande filter som bakteriell barriär och en kemisk indikator på etiketten som skiftar färg från rosa till brunt efter exponering. Efter steriliseringen ”krossas” behållaren så att växtmediet blandas med den behandlade sporremsan. Den biologiska indikatorn inkuberas i 48 timmar för att en synlig förändring ska kunna avläsas. En färgändring till gult anger att sporer har överlevt och att provet är positivt.

Varukorg
Rulla till toppen