SSL Ångsteriliseringsindikator

750 st. /låda
Art.nr: S01PSSLSTEN01R1
Etikett:
Varumärke:

SSL är självhäftande kemiska processindikatorer som är utformade för att bekräfta om ångexponeringsförhållanden har uppnåtts.

  • Lätt att använda
  • Självhäftande baksida

SSL indikator är utformade för att användas på enskilda föremål (t.ex. medicinska och dentala instrument, behållare etc.) för att indikera att föremålet har utsatts direkt för ångförhållanden.

Att utsätta föremål för mättad ånga vid temperaturer mellan 121 °C och 134 °C har visat sig vara en effektiv och enkel saneringsmetod som dödar alla mikroorganismer och sporer. De kritiska processvariablerna är tid, temperatur och ånga. Temperaturetiketter för ångsterilisering (SSL) kan användas som en del av en kvalitativ process för att säkerställa att lasten har utsatts för en ångsteriliseringscykel, vilket gör att bearbetade och obearbetade föremål tydligt kan identifieras. Ångsterilisering denaturerar och dödar mikroorganismer genom att förstöra deras struktur och förmåga att föröka sig.

Fördelen med våt värme (ånga) är en bättre värmeöverföring till och in i mikroorganismcellen, vilket kräver en kortare exponeringstid och en lägre temperatur för att sterilisera. Temperaturindikatorpunkten blir svart, vilket indikerar att temperaturen har uppnåtts. Etiketten kan behållas som bevis på att steriliseringskraven uppfylls på rätt sätt.

Antal

Analysparameter

Sterilisering

Varukorg
Rulla till toppen