Integron® 3 Point Emulator indicator for steam: 3.5min, 134°C/15min, 121°C

200 st /enhet
Art.nr: IT28
Kategori:
Varumärke:

IT28 / Control of Steam sterilization processes. Emulation conditions: 3.5 minutes, 134 ºC // 15 minutes, 121 ºC.

IT28 / Kontroll av ångsteriliseringsprocesser. Emulering av förhållanden: 3,5 minuter, 134 ºC // 15 minuter, 121 ºC.

Integron® Emuleringsindikatorer har utformats för att reagera på ångsteriliseringsprocesser inuti laster. Den blå bläcket utformades för att bli svart när processen når de angivna värdena (SV) för de kritiska processvariablerna som anges i emuleringen.

Användarinstruktioner

1. Placera en Integron® Indikator Emulator i varje paket, påse eller bricka som ska steriliseras med ånga.

2. För styva containrar, placera en Integron® Emuleringsindikator i varje hörn, eller åtminstone två diagonalt eller i motsatta hörn, för att säkerställa att ångan har nått de mest otillgängliga områdena.

3. Efter avslutad process analysera resultaten. Om emuleringstillståndet har uppnåtts, måste indikatorbläcket bli svart och det kan dras slutsatsen att steriliseringsprocessen var framgångsrik.

Antal

Varukorg
Rulla till toppen