TST Load Check Control Indicator 134°C – 5.3 min/121°C – 15 min

400 st + 1 st Helix /låda
Art.nr: STE 3778AB
Etikett:
Varumärke:

TST Load Check-Control Indicator är en tillförlitlig metod för att verifiera steriliseringsprocessens kritiska parametrar.

TST Load Check-Control Indicator är designad för att ge en tillförlitlig metod för att verifiera att ångsteriliseringsprocesser uppnår de kritiska parametrarna för tid, ånga och temperatur, som krävs för effektiv sterilisering. Denna specifika indikator är avsedd att användas vid steriliseringstemperaturer på 134°C under 5,3 minuter eller 121°C under 15 minuter. Dessa tids- och temperaturkombinationer är standardinställningar som ofta används inom sjukvården för att säkerställa att alla mikroorganismer, inklusive de mest motståndskraftiga sporer, effektivt elimineras.

Indikatorn fungerar genom att genomgå en visuell färgförändring, som visar om de specifika steriliseringsförhållandena har uppnåtts. Denna förändring tillhandahåller en omedelbar och lättförståelig indikation på att de nödvändiga steriliseringsparametrarna har uppnåtts, vilket bidrar till en högre patientsäkerhet genom att minska risken för infektioner relaterade till otillräckligt steriliserade instrument.

Användning av TST Load Check-kontrollindikatorn är en del av kvalitetssäkringsrutiner inom sjukvårdsinrättningar för att systematiskt verifiera effektiviteten av steriliseringsprocesser. Dessa indikatorer är viktiga verktyg för att upprätthålla höga hygienstandarder och för att följa relevanta hälso- och säkerhetsföreskrifter. Genom att regelbundet använda dessa indikatorer kan sjukvårdsinrättningar säkerställa att deras steriliseringsutrustning fungerar korrekt och att patientvården inte komprometteras av utrustning som inte är korrekt steriliserad.

Set = 1 spiral och 250 indikatorer

Antal

Analysparameter

Ångpenetration

Varukorg
Rulla till toppen