TST Load Check control indicator 134°C – 4 min/121°C – 12 min

400 st + 1 st Helix /förp.
Art.nr: STE 3777AB
Etikett:
Varumärke:

ST Load Check control indicator är utformad på ett sådant sätt att den endast penetreras av ångan om autoklavens ångpenetrationsförmåga är tillräcklig. När indikatorn i processprovokationsanordningen utsätts för den definierade kombinationen av temperatur och ånga under den angivna tidsperioden kommer den att genomgå en tydlig färgförändring från gul till blå/violett.

TST Load Check-kontrollindikatorn är designad för att säkerställa effektiviteten i ångsteriliseringsprocesser, genom att verifiera att kritiska parametrar som tid, ånga och temperatur uppnås korrekt. Denna specifika indikator är avsedd för användning vid två olika steriliseringsförhållanden: vid 134°C i 4 minuter eller vid 121°C i 12 minuter. Dessa inställningar är anpassade för att möta de krav som finns på effektiv sterilisering inom sjukvårdsområdet, där det är av yttersta vikt att eliminera alla mikroorganismer, inklusive de mest motståndskraftiga sporer.

Indikatorn använder sig av en visuell förändring, vanligtvis en färgförändring, för att indikera om de angivna steriliseringsförhållandena har uppnåtts. Denna visuella indikation ger en snabb och lättolkad bekräftelse på att de nödvändiga villkoren för sterilisering har uppfyllts, vilket bidrar till högre patientsäkerhet genom att minimera risken för infektioner orsakade av otillräckligt steriliserade instrument.

Genom att integrera användningen av TST Load Check-kontrollindikatorer i kvalitetssäkringsprogrammen kan sjukvårdsinrättningar effektivt övervaka och verifiera att deras steriliseringsprocesser fungerar som de ska. Dessa indikatorer är avgörande för att upprätthålla strikta hygienstandarder och för att följa de hälso- och säkerhetsföreskrifter som är uppsatta för att skydda både patienter och sjukvårdspersonal.

Set = 1 spiral och 400 indikatorer

Antal

Analysparameter

Ångpenetration

Varukorg
Rulla till toppen