TST Load Check control indicator 134°C – 3.5 min

400 st + 1 st Helix /låda
Art.nr: STE 3783AB
Etikett:
Varumärke:

Lastkontrollindikatorn är utformad på ett sådant sätt att den endast penetreras av ångan om autoklavens ångpenetrationsförmåga är tillräcklig. När indikatorn i processprovokationsanordningen utsätts för den definierade kombinationen av temperatur och ånga under den angivna tidsperioden kommer den att genomgå en tydlig färgförändring från gul till blå/violett.

TST Load Check-kontrollindikatorn för ångsterilisering vid 134°C under 3,5 minuter är ett verktyg designat för att verifiera och säkerställa effektiviteten hos steriliseringsprocesser. Detta specifika användningsscenario riktar sig till snabba ångsteriliseringscykler vid en hög temperatur, vilket är särskilt relevant i situationer där snabb omloppstid av steriliserade instrument är kritisk utan att kompromissa med steriliseringens kvalitet och effektivitet.

Denna kontrollindikator använder en visuell signal, vanligtvis en färgförändring, för att indikera om de nödvändiga förhållandena av tid, ånga, och temperatur har uppnåtts för att garantera en adekvat sterilisering. Genom att tydligt visa om den kritiska kombinationen av dessa parametrar har uppnåtts, hjälper indikatorn sjukvårdspersonal att snabbt bedöma om steriliseringscykeln har varit framgångsrik, vilket bidrar till patientsäkerheten genom att minska risken för överföring av infektioner.

Indikatorns förmåga att tillhandahålla omedelbara och pålitliga resultat gör den till en ovärderlig del av kvalitetskontroll- och säkerhetsrutiner inom sjukvården. Den möjliggör för sjukvårdsinrättningar att upprätthålla en hög standard av instrumentsterilitet, vilket är avgörande för att skydda både patienter och vårdgivare mot potentiella infektioner.

Set = 1 spiral och 400 indikatorer

Antal

Analysparameter

Ångpenetration

Varukorg
Rulla till toppen