Integron® Thermodisinfection Indicator for moist heat, 5 min. 90° C

200 st /enhet
Art.nr: IT27W-5
Varumärke:

One-side-laminated strip (70 x 30 mm) printed with indicator ink for routine control of thermal disinfection processes, 5 min. 90° C, A0=3000. Turns from Green to Purple.

Efter rengöring måste kirurgiska instrument desinficeras för att säkerställa säker hantering och bearbetning. Termisk desinfektion med fuktig värme är den vanligaste metoden för desinfektion av medicintekniska produkter i sjukhusmiljö. Desinfektionseffekter kan definieras enligt A0-värdet, en fysisk parameter specificerad i ISO 15883-1, som betecknar inaktivering av mikroorganismer. Ett visst A0-värde kan uppnås med de mest varierande temperatur/tidskombinationerna. För bearbetning av kirurgiska instrument anges ett A0-värde på 600 i ISO 15883-2, vilket motsvarar en hålltid på 1 minut vid 90 °C, och som säkerställer dödande av bakterier, mykobakterier, svampar och värme-känsliga virus.

Om effektivitet också ska säkerställas mot värmetåliga virus, t.ex. hepatit B, rekommenderar många myndigheter inom desinfektionsområdet, som Robert Koch-institutet, ett A0-värde på 3000, vilket motsvarar en temperatur på 90 °C med en hålltid på 5 min. En högre säkerhetsåtgärd från detta institut omfattar en cykel vid 93 ºC, 10 minuter, ett program som är känt som ”BGA/RKL eller epidemiprogrammet”.

Integron® Indicators är utformade för att reagera i fuktiga värmedesinfektionsprocesser i diskdesinfektorer och ger en noggrann, bekväm metod för rutinkontroll och garanterar desinfektionseffektivitet. Den gröna indikerande bläcket utvecklades för att bli lila när temperatur- och tidsförhållanden är uppfyllda. Använd motsvarande Integron® Indicator för att övervaka termisk desinfektionssteget i diskdesinfektorer enligt följande program: IT27W-1: 90 °C, 1 minut. A0 = 600, IT27W-5: 90 °C, 5 minuter. A0 = 3000 och IT27W-10: 93 °C, 10 minuter. BGA/RKI/Epidemic Program.

Antal

Varukorg
Rulla till toppen