MonitorMark™ Time Temperature

500 st. (5 x 100) /enhet
Art.nr: 9860
Varumärke: ,

MonitorMark™ Time Temperature indikator används till att övervaka termisk exponering för temperaturkänsliga produkter under transport och lagring.

  • Övervakning av produktens exponering för olika temperaturer under en viss tidsperiod.
  • Självhäftande baksida för enkel fastsättning på sekundärförpackning.
  • Lättolkade visuella resultat.
  • Resultaten indikerar både exponering och relativ tid under vilken exponering inträffade.
  • Avtagbar filmaktiveringsremsa startar övervakningsprocessen på begäran för noggrannhet.

Dessa indikatorer är ett billigt och effektivt sätt att övervaka exponeringen för produkttemperatur genom hela leveranskedjan. De ger en icke-reversibel registrering av exponering över den angivna temperaturtröskeln som är korrekt och lätt att tolka. MonitorMark™ Time Temperature Indicator fungerar bäst när den placeras i isolerade fraktlådor nära den temperaturkänsliga produkten, där den övervakar temperaturen och indikerar inte bara om en produkt är exponerad utan också hur länge. Det stora indikatorfönstret visar exponering, de mindre fönstren till höger visar hur länge temperaturexponeringen ägde rum, upp till 48 timmar.

När alla förpackningskrav har följts och försiktighetsåtgärder har iakttagits, lägger MonitorMark™ Time Temperature Indicators till ett kritiskt lager av innehållssäkerhet genom att ge en märkbar indikation på att förpackningen och innehållet har utsatts för skadliga temperaturer.

Antal

Temperatur/tid

5°C, 48 timmar, 10°C, 48 timmar, 10°C, 1 vecka, 10°C, 2 veckor

Varukorg
Rulla till toppen