3M™ Petrifilm™ agarplattor

Clean-Trace NG

Mikrobiologiska snabbmetoder

Petrifilm agarplattor är moderna dehydratiserade versioner av den klassiska Petriskål agarplattan. Petrifilm är färdiga att använda, tar minimal plats, och har färgade kolonier som gör metoden särskilt väl lämpad för kvantitativa tester i mikrobiologi. Petrifilm är validerade av AOAC och AFNOR och världens mest använda snabbmetod för mikrobiologiska analyser.

Ersätter traditionella agarskålar

3M™ Petrifilm™ är utvecklad för att ersätta traditionella agarskålar vid arbete med mikrobiologiska analyser och består av en bottenplatta och en toppfilm. Den innovativa teknologin går ut på att näringsämnen och inhiberingssubstanser har separerats från agarsubstratet där sedan näringsämnen limmats fast på filmens bottenplatta och det geliserande agarsubstratet limmats fast i toppfilmen.

Provtagning kan varieras

Prov pipetteras, trycks, luftsamplas eller hälls direkt på bottenplattan. När toppfilmen rullas ned över provet så kommer provet att "gelisera" samman agarsubstratet i toppfilmen med näringsämnen i bottenplattan, vilket i praktiken fungerar som en ingjutning.


Sparar tid, plats och har lång hållbarhet

3M™ Petrifilm™ levereras torra vilket innebär lång hållbarhet (24 månader) och det tunna formatet spara mycket utrymme i inkubatorer och autoklaver. En traditionell agarskål är lika hög som 20 stycken Petrifilm. Produkten är färdig att använda direkt ur förpackningen vilket innebär att laboratoriepersonalen kan lägga mindre tid på kostsam agarframställning och mer till analyser och utvecklingsarbete.

3M™ Petrifilm™ tidsparande och färdigpreparerade odlingsfilmer är utformade for att erbjuda dig: Ökad produktivitet i labbet. Pålitliga och globalt validerade resultat. Minskade kostnader jämfört med traditionella metoder. Mindre avfall och en miljösmartare analysmetod.

Produktgrupp

Produkter Beställa
Petrifilm™ AC, Totalantal (2x50)
Art.nr: 6400
100.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm™ AC, Totalantal (20x50)
Art.nr: 6406
1000.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm™ Rapid AC, Totalantal (50)
Art.nr: 6479
50.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Rapid AC, Totalantal (500)
Art.nr: 6478
500.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm, E-coli och koliformer (2x25)
Art.nr:6404
50.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm, E-coli och koliformer (20x25)
Art.nr: 6414
500.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm YM, Jäst och mögel (2x50)
Art.nr: 6407
100.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm YM, Jäst och mögel (20x50)
Art.nr: 6417
1000.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Rapid YM, Jäst och mögel (2x25)
Art.nr: 6475
50.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Rapid YM, Jäst och mögel (500)
Art.nr: 6477
500.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Koliformer (2x25)
Art.nr: 6410
50.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Koliformer (40x25)
Art.nr: 6416
500.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Enterobacteriaceae sp. (2x25)
Art.nr: 6420
50.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm, Enterobacteriaceae sp. (40x25)
Art.nr: 6421
500.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm, Selektiv E-coli (2x25)
Art.nr: 6434
50.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm, Selektiv E-coli (20x25)
Art.nr: 6435
500.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm, Listeria sp. (2x25)
Art.nr: 6447
50.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Staph Express Plate (2x25)
Art.nr: 6490
50.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Staph Express Plate (20x25)
Art.nr: 6491
500.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Lactic Acid Count Plate (50)
Art.nr: 6461
50.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Lactic Acid Count Plate (500)
Art.nr: 6462
500.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Disk Staph Express (20)
Art.nr: 6492
20.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Disk Staph Express (100)
Art.nr: 6493
100.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Aqua Beställa
Petrifilm™ Aqua Heterotrophic Count Plates (2 x 50)
Art.nr: 6450
100.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Aqua Coliform Plate (2 x 25)
Art.nr: 6457
50.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Aqua Enterobacteriaceae (2 x 25)
Art.nr: 6418
50.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Aqua Yeast & Mold Plate (2 x 50)
Art.nr: 6408
100.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Tillbehör Beställa
Petrifilm Flat Spreader
Art.nr: 6425
2.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm Flat Spreader Listeria
Art.nr: 6498
2.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Petrifilm™ Plate Reader
Art.nr: 6499
1.st./förp.

Lev. 5-10 dagar
Incubator, 30°C till 70°C
Art.nr: 6426
1.st./förp.

Lev. 5-10 dagar