Logo

Om oss

Hygiene Diagnostics AB är ett svenskt konsultföretag och återförsäljare av produkter för hygienkontroll. Vi är specialiserade på kvalitetssäkring av städning, rengöring och hygien. Kontoret ligger i Knivsta, nära Stockholm/Arlanda flygplats.

Bild

Vår verksamhet och vision

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan i Sverige. Inom vården visar återkommande mätningar att nästan var tionde patient har en vårdrelaterad infektion. Detta orsakar stort lidande för patienterna, längre vårdtider och ökade kostnader för sjukvården. Nästan hälften av alla infektioner anses bero på hygienbrister och vara undvikbara.

Hygiene Diagnostics AB grundades för knappt fyra år sedan av Frank Axelsson för att utveckla och förbättra hygienkontroller. Tanken bakom är att rengöring och hygienkrav behöver kontrolleras mer effektivt i många verksamheter, särskilt inom vård och livsmedelsområdet. Själva idén till företaget uppstod dock för mer än femton år sedan genom en personlig händelse. Franks egen son drabbades av en livshotande infektion vid födseln orsakad av kontaminerad sjukvårdsutrustning. Genom upplevelsen av sonens vårdrelaterade infektion såddes fröet till dagens verksamhet.

Vår mission är att hjälpa våra kunder att kvalitetssäkra och hantera risker med hygien genom våra objektiva metoder och tjänster för hygienkontroll.

Vår vision är att vara ledande i norden inom kvalitetssäkring av städning, rengöring, desinfektion och sterilisering.

Våra kunder är landsting, kommuner, sjukhus, veterinärer, tandvårdskliniker, restaurang & hotel, facility managment, städbolag, badhus, gym, hygienkonsulter, utbildare, livsmedelsindustri, inspektörer m.m.

Kompetensområden

Hygiene Diagnostics spetskompetenser inkluderar valideringsmetoder, objektiv rengöring- och hygienkontroll, mikrobiologiska omgivningskontroller, allergenkontroll, nordiska städstandarder (INSTA 800, SS8760014, DS2451-10), samt desinfektion- och sterilteknik standarder (ISO15883, ISO17665, ISO17664, ISO11140, ISO 11138 m.m).

Kostnadseffektiva tjänster

Alla våra tjänster är grundade på etablerade metoder från vår många års framgångsrik konsultupplevelse inom läkemedelsindustrin, livsmedels- och hälsovårdssektorn. Dålig hygien innebär stora risker och stora kostnader. Vi hjälper våra kunder att förebygga problem vilket alltid lönar sig.

Världsledande produkter för hygienkontroll
3M

Vi kan erbjuda en produktportfölj som täcker de flesta kunders behov av objektiva snabbmetoder. Flaggskeppet i vårt produktsortiment är 3M Clean-Trace ™ vilket är det ledande ATP-systemet i världen för snabba rengöringskontroller. Sedan år 2017 är vi stolta över att vara den auktoriserade distributören i Sverige av 3Ms testprodukter som omfattar vaumärkena Clean-Trace™ och Petrifilm™.

Terragene

Under 2020 har vi inlett ett samarbete med det Argentinska medtechföretaget Terragene® för att sälja och marknadsföra deras innovativa produkter för infektionskontroll. Välkända varumärken inkluderar BIONOVA®, Chemdye® and Integron®.

Hygiena

Under 2020 har vi också blivit distributör till det brittiska Hygiena® vilket expanderat våran produktportfolio inom livsmedelssäkerhet med över hundra nya produkter. Vi kan nu erbjuda deras snabbmetoder för detektionen av allergener, mykotoxiner och patogendetektion. Det sistnämnda inkluderar det prisbelönta BAX®, ett världsledande PCR-system för kontroll av livsmedelspatogener. 

Vi letar alltid efter partners och nya spännande lösningar för hygienkontroll. Vänligen skicka ett e-mail till oss eller ring vårt kontor: +46 18 470 4490