Okulärbesiktning

Egenkontroller

Standardiserad bedömning

Vi kan utföra certifierad okulärbesiktning (visuell kontroll) enligt INSTA 800 eller med hygienstandarder DS2451-10 och SS 8760014. Besiktningen kan utföras som del av er egenkontroll eller kvalitetsuppföljning. Har ni utvecklat en egen kontrollmetod som ni föredrar kan vi använda den istället. Vi kan också hjälpa er bygga upp ett nytt kontrollsystem från grunden baserat på svensk städstandard.

Om det önskas kan vi fungera som en oberoende part mellan beställare och leverantör. Efter en besiktning erhåller du en rapport med beskrivningar och utredningar av noterade avvikelser med uttömmande åtgärds- och förbättringsförslag.

Ladda hem produktblad »