Logo

Inspektion

Visuella kontroller är grunden i kvalitetsuppföljning av städning och rengöring.  Vi kan utföra kontroller och hjälper er att på ett effektivt sätt använda nordisk städstandard för fastställande och bedömning av städkvalitet.

Inspektion

Hur viktig är kvalitetsuppföljningen för er verksamhet?

Effektiv städning och rengöring kan förebygga många kvalitetsproblem och hygienrisker. Att man tycker att det verkar rent är dock ingen tillförlitlig metod för kvalitetskontroll. Subjektiva bedömningar är alltid osäkra och svåra att reproducera. Det skapar osäkerhet om vad som ska uppnås och om resultatet uppfyller kraven.

En betydligt effektivare kvalitetsstyrning kräver att man standardiserar och använder mer objektiva metoder. Med nordisk städstandarder INSTA 800 eller SS8760014 finns den möjligheten. Standardena beskriver ett system för hur kontrollerna ska utföras och beskriver kvalitetsnivåer som bestämmer det högst tillåtna antalet synliga föroreningar.

För den osynliga kontamineringen ger standarderna olika förslag på objektiva mätmetoder och anger även gränsvärden. Läs mer om vilka mätmetoder du kan använda.

Standardiserad inspektion

Vi kan utföra certifierad kvalitetsuppföljning enligt nordisk städstandard INSTA 800 eller SS 8760014. Inspektionen sker som regel omedelbart efter städning och resultatet jämförs mot kvalitetskraven som måste vara fastställda innan. För att bedöma om städfrekvens och omfattning är tillräcklig kan utvärdering även ske före och mellan städning.

Kvalitetsuppföljning sker i första hand genom visuell bedömning. Vid kontrollen bör städpersonal och ansvariga personer för verksamheten delta. Efter utförda kontroller får du en rapport som innehåller följande uppgifter:

  • Beskrivning av objektet och kvalitetsprofilen
  • Vem som deltar i utvärderingen
  • Datum och klockslag för uppföljning och senaste städning
  • Resultat av visuell granskning
  • Eventuell mätmetod och resultat
  • Värdering av resultat i förhållande till kvalitetskrav och gränsvärden
  • Kommentarer och åtgärdsförslag

Implementering av standard

Har ni planera på att implementera en städstandard? Vi erbjuder certifieringsgrundande kurser i nordisk standarder för alla nivåer. Finns ett behov utför vi kravanalyser för era objekt där vi tillsammans fastställer kvalitetsprofiler och gränsvärden. Vidare kan vi hjälpa er hitta en digital plattform för rapportering av kvalitetsuppföljning.

Välkommen att kontakta oss för en offert. Ring eller fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så snart som möjligt.