Logo

Hygiene Diagnostics agent för FCG Fmediks e-system

Publicerad: 2019-08-26

FCG Fmediks digitala verktyg har revolutionerat arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner i Finland. Nu har Hygiene Diagnostics ingått ett agentavtal för att marknadsföra deras innovativa lösningar i Sverige.

Hygiene Diagnostics agent för FCG Fmediks e-system
Vårdrelaterade infektioner har ofta en komplex multiparametrisk problembakgrund. FCG Mediks innovativa e-moduler visualiserar existerande data i realtid till en helhet så att det går att använda för snabba förbättringsåtgärder.

Infektionskontroll i realtid

FCG Fmedik Sverige AB är ett dotterbolag till finska Flowmedik som grundades 2016 och ägs av FCG koncernen (Finnish Consulting Group). Flowmedik har sedan starten utvecklat över trettio produkter som nu används i samtliga finska sjukvårdsdistrikt. Produktutveckling har skett i nära samarbete med sjukvården och ledande experter. Hygiene Diagnostics har varit med på ett hörn och gett input till deras nya eATP modul. Modulen erbjuder våra Clean-trace™ kunder en digital lösning som är integrerad med de visuella kvalitetskontrollerna.

Idag finns ett unikt system av e-moduler från FCG Medik som erbjuder kunder kostnadseffektiva och smarta lösningar för datavisualisering av infektionskontrollen.

Några av de viktigaste e-modulerna är följande:

 • eDesinfektion. Följ i realtid mängden handdesinfektion som används i förhållande till vårddagar/elektiva patienter.
 • eVaccin. Följ utvecklingen av vaccintäckning i realtid på enhetsnivå.
 • eAntibiotika. Visualiserar användningen av olika antibiotikasorter.
 • eHandskar. Optimera användningen av skyddshandskar.
 • eUtbildning. Håller koll på inlärning av hygienrutinerna.
 • eInfektion är en samlad portal för samtliga infektionskontrollsystem som utvecklats av FCG Fmedik.
 • eStädning ger dig möjlighet att administrera och övervaka visuella kvalitetskontroller i din mobil, surfplatta eller dator.
 • eATP ger dig testplaner och möjlighet att administrera och övervaka objektiva hygienkontroller med hjälp av ATP-mätare.
 • eRub eRub visualiserar användningen av handdesinfektionsmedel enligt WHO:s Five Moments for Hand Hygiene eller egen standard.
 • eRub - databasen Med hjälp av benchmarkingdatabasen jämför du dina egna resultat med andra sjukhus.
 • eOperation Checklista inför operation med fokus på hygienprocesserna. Visualiserar följsamheten av standardprocesserna och lyfter även fram avvikelser.
 • eOperationsverktyg Försäkrar att steriliseringsprocessernas standarder följs.

För mer information om e-modulerna fyll i vårt kontaktformulär eller kontakta Hygiene Diagnostics VD Frank Axelsson tel +46707912103.