Gränsvärden för ATP-mätare

ATP-mätare

Vårdhygien

Den nya städstandarden för vård och omsorg SS 8760014 anger ATP-gränsvärden i femtomol ATP per 100 cm² för rengöringskontroller. För att använda dessa behöver gränsvärdena först räknas om till RLU (relativa ljusenheter). Omräkningsfaktorn beror på mätaren som används.

Tabell 1 nedan anger gränsvärdena för 3Ms Clean-Trace ATP-mätare (modell NG och LM1):

Tabell 1. ATP-gränsvärden enligt SS 8760014 för kvalitetsnivå 4 (medel) och kvalitetsnivå 5 (hög). Gränsvärdena har omräknats till Clean-Trace ATP-mätare (1 femtomol ATP = 10 RLU).

Tagytor, Kvalitetsnivå 4

Tagytor, Kvalitetsnivå 5

Godkänd
≤ 500 RLU per 100 cm²

Godkänd med anmärkning
501-1000 RLU per 100 cm²

Ej godkänd
> 1000 RLU per 100 cm²

Godkänd
≤ 250 RLU per 100 cm²

Godkänd med anmärkning
251-500 RLU per 100 cm²

Ej godkänd
> 500 RLU per 100 cm²

Livsmedelshygien

ATP-mätningar används även för rengöringskontroll i kök och restauranger. Livsmedelsverket har inte fastställt gränsvärden, men följande gränsvärden redovisade i tabell 2 används i regel av svenska livsmedelsinpektörer:

Tabell 2. Rekommenderade ATP-gränsvärden för livsmedelshygien. Gränsvärdena har omräknats till Clean-Trace ATP-mätare (1 femtomol ATP = 10 RLU).

Kontaktytor livsmedel

Godkänd
≤ 150 RLU per 100 cm²

Godkänd med anmärkning
151-300 RLU per 100 cm²

Ej godkänd
> 300 RLU per 100 cm²

Tillbaka till fler nyheter »