Kombimaskin klarade ATP-gränsvärdet för kommunen

Scrubbern

Hygiene Diagnostics AB har tillsammans med maskinspecialisten Tennant Sverige AB och Enköpings städenhet undersökt hur effektivt korridorsgolven rengörs i en skola med deras kombimaskin.

Rengöringskontrollen utfördes med en Clean-Trace™ LM1 ATP-mätare. Mätningen utfördes strax före och efter rengöringen på två olika korridorsgolv vid Westerlundska gymnasiet. Det ena golvet låg i en lugnare del av skolan medan det andra låg i ett huvudstråk där många elever passerar.

Rengöringen utfördes med en Tennant T7+ Microrider Floor Scrubber utrustad med Ech2o™ NanoClean.

Rengöringseffekt 97%

Åtta slumpmässiga punkter mättes. Rengöringseffekten beräknades som den procentuella reduktionen av ATP-värdet före och efter rengöringen. Resultaten jämfördes mot ett hygiengränsvärde på 1000 RLU (relativa ljusenheter) för att bedöma resultatet kvalitetsmässigt. Gränsvärdet gäller normalt för att hålla en hygienisk nivå på rengöringen i vårdlokaler.

Den genomsnittliga rengöringseffekten blev 97%. Alla mätvärden låg under gränsvärdet (100% godkänt). Mätvärdena och resultatet sammanfattas i tabellen nedan.

Ech2o NanoClean

Hämta rapporten som PDF »

Tillbaka till fler nyheter »

ECH2O NanoClean

Tennant ECO H2O floor scrubberTennants Ech2o™-teknologi (electrically converted water) fungerar genom en process där vanligt kranvatten syresätts och sen skickas genom en kammare där en elektrisk ström anbringas. Processen genererar miljontals mikroskopiska bubblor och laddningar per milliliter vatten vilket ger ech2o™ NanoClean dess rengörande partikelverkan.

Distributör i Sverige är Sorma Center AB »