Bättre inomhusmiljö med minskad mängd städkemikalier

Städning i vården
Kemikaliefri städning med endast mikrofiber och partikelfritt vatten är minst lika effektivt som städning med allrengöringsmedel. Det visar ATP-mätningar och mikrobiologiska analyser som utförts vid Midgårds förskola i Nynäshamn av Hygiene Diagnostics.

Rapport från pilotprojekt i Nynäshamn

Förra året startade Nynäshamns lokalvård ett pilotprojekt med syftet att undersöka resultatet av kemikaliefri städning på en förskola. Städmetoden använde enbart mikrofiber och partikelfritt vatten. Projektet är en del i kommunens miljöarbete där ett mål är att förskolorna ska bli mera kemikaliesmarta och giftfria.

ATP-tester och mikrobiologiska prover har tagits på inventarier och olika lekytor i förskolan som ansetts representativa för städningen som helhet och relevanta ut hygiensynvinkel. Mätningarna utfördes vid sex olika tillfällen över en period som sträckte sig från oktober 2016 fram till februari 2017.

Resultatet från mätningarna visar att den kemikaliefria städmetoden om den optimeras rätt, kan ersätta traditionell städning med allrengörande kemikalier:

  • Rengöringseffekten med den nya städmetoden låg i genomsnitt på 79% för alla kontrollytor (inventarier 92% och golv 66%). Den kembaserade rengöringseffekten var som bäst 24%.
  • Bakterienivåerna på kontrollytorna sänktes från i snitt 7.3 cfu/cm2 till 1.3 cfu/cm2 efter bytet.

Reduktionen av de genomsnittliga ATP-, och bakterienivåerna var statistiskt signifikant till 99,95%. Nynäshamn planerar nu att använda städmetoden på flera förskolor i kommunen och kommer att följa upp resultatet med kontinuerliga ATP-kontroller.

Klicka här om du vill läsa slutrapporten från pilotprojektet .

Click here to download the final project report in English .

För mer information kontakta: Frank Axelsson, Tel 0707 912103.

Tillbaka till fler nyheter »

Vad är partikelfritt vatten?


Partikelfritt vatten eller så kallat ultrarent utvinns genom avjonisering och filtrering av vanligt kranvatten. Inkommande kallvatten leds genom en anpassad behållare fylld med ett speciellt hartsgranulat. Filtreringen befriar vattnet från salter, mineraler, kemikalier och bakterier. Resultatet blir ett "hungrigt vatten i obalans" som ger det rengörande egenskaper.